Εξετάσεις πιστοποίησης Ψυκτικών


Η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  ανακοινώνει τη  διεξαγωγή εξετάσεων για την πιστοποίηση ψυκτικών, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ  303/2008 ΕΕ. Το  πρόγραμμα διεξαγωγής των γραπτών και πρακτικών εξετάσεων καθώς και οι ημερομηνίες υποβολής των σχετικών αιτήσεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ/

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

 

ΤΕΧΝ. ΣΧΟΛΗ

«ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ΄»

ΛΕΥΚΩ-

ΣΙΑΣ

22461310

22447359

 

Γ΄ΤΕΧΝ. ΣΧΟΛΗ

ΛΕΜΕΣΟΥ

25305655

25305632

 

ΤΕΧΝ. ΣΧΟΛΗ ΠΑΦΟΥ

26306283

26306173

 

ΤΕΧΝ. ΣΧΟΛΗ

ΛΑΡΝΑ-

ΚΑΣ

24821226

24821265

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝ. ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩ-

ΣΤΟΥ/

ΑΥΓΟΡΟΥ 23819797

 

Α. ΓΡΑΠΤΗ   ΕΞΕΤΑΣΗ

 

Σάββατο 02/03/2013 

09:00πμ-11.00πμ.

 

Για την επαρχία Λευκωσίας

Για τις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου

 

X

Για τις επαρχίες  Λάρνακας και Αμμοχώστου

 

X

 

Β. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ *

 

Από 18/02  μέχρι 28/02/2013

 

ü   

ü   

ü   

ü   

 X

 

Γ.ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ * *

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ KΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  I, II, III, IV

 

Από 04/02/2013 – 15/02/2013 μεταξύ των ωρών 17:00 και 20:00.   

 

ü   

ü   

ü   

ü   

 X

 Το ακριβές πρόγραμμα της πρακτικής εξέτασης ( ημερομηνία και ώρα)  θα ανακοινωθεί τηλεφωνικά    στους  υποψηφίους    μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων.

* * Κατά την υποβολή των αιτήσεών τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώνουν και την κατηγορία

    πιστοποίησης (I ή II ή III ή IV) στην οποία  επιθυμούν  να εξεταστούν.

Το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις είναι € 80.00.

Οι υποψήφιοι για να δικαιούνται να παρακαθίσουν  στις εξετάσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν την πολιτική τους ταυτότητα και την απόδειξη πληρωμής.

Η επόμενη σειρά μαθημάτων θα αρχίσει στις 04/03/2013 και οι εξετάσεις θα γίνουν τον Ιούλιο του 2013.  Οι ακριβείς ημερομηνίες  θα ανακοινωθούν αργότερα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στις κατά τόπους Τεχνικές Σχολές.  
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


132