Έξι νέες αξιολογήσεις-πιστοποιήσεις κλάδων σπουδών του Kολλεγίου CDA από το Υπουργείο Παιδείας


  Το κολλέγιο CDA ανακοινωνει ότι στις πρόσφατες αξιολογήσεις έχουν επιτύχει τα πιο κάτω καινούργια προγράμματα σπουδών:

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ  ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ

Το Κολέγιο ανακοινώνει την επιτυχημένη Αξιολόγηση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού του καινοτόμου Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Αισθητική Φροντίδα και Άσκηση στην Προαγωγή Υγείας και Διαχείριση του Στρες ή MasterPrograminBeautyTherapyCareandFitnessforHealthPromotionandStressManagement (12 Months, Full-Timeor 24 Months, Part-Time). Η πρωτοβουλία αυτή θα αναδεικνύει και θα κατοχυρώνει το επάγγελμα της Αισθητικού σε Ανώτερο, Ακαδημαϊκό επίπεδο και οι φοιτητές με βάση τα εισοδηματικά τους κριτήρια θα τυγχάνουν φοιτητικής χορηγίας μέχρι €3417. Η Γλώσσα διδασκαλίας  είναι η Ελληνικήκαι ο Τελικός τίτλος σπουδών είναι «Μεταπτυχιακό στην Αισθητική Φροντίδα και Άσκηση στη Προαγωγή Υγείας και Διαχείριση του Στρες».

Το πρόγραμμα συμπληρώνει ένα μεγάλο κενό το οποίο υπήρχε στην Κύπρο kαθώς προσφέρει ακαδημαϊκή κατάρτιση με επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες. Δυνατότητα παρακολούθησης έχουν Πτυχιούχοι Αισθητικοί, Νοσηλευτές, Φυσιοθεραπευτές και Γυμναστές και απευθύνεται σε απόφοιτους κυπριακών πανεπιστημίων/ κολεγίων και ΤΕΙ Ελλάδος

Αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) είναι η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων στους υποψήφιους σε ειδικεύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της Αισθητικής Φροντίδας και Υγείας. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα αποτελείται από δώδεκα (12) μαθήματα και απαιτεί τουλάχιστον 90 ECTS μονάδες για να αποφοιτήσουν οι φοιτητές, και ο προβιβάσιμος βαθμός είναι 60%.

Στόχοι του κλάδου είναι:

 1.   Να παρέχει ειδικές γνώσεις στους φοιτητές ολοκληρωμένες γνώσεις στον τομέα της υγείας που να τους επιτρέπουν να γίνουν αποτελεσματικότεροι επαγγελματίες.
 2.      Να αναπτύξει την ικανότητα των συμμετεχόντων να λειτουργούν αποτελεσματικά σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον και να προσαρμόζονται γρήγορα στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές, πολιτικές, νομικές,  οικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες.
 3.      Να παρέχει στους φοιτητές τις εξειδικευμένες επιστημονικές θεωρίες και πρακτικές μιας ολιστικής προσέγγισης της υγείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις  της σύγχρονης κοινωνίας.
 4.      Να ενισχύσει τις απαραίτητες δεξιότητες και την κατανόηση των σύγχρονων τάσεων, ώστε να λαμβάνουν τις πλέον τεκμηριωμένες αποφάσεις ως ειδικευόμενοι επαγγελματίες στο χώρο της αισθητικής φροντίδας, άσκησης και υγείας.
 5.     Να θέτουν, να διερευνούν και να αναπτύσσουν σύγχρονες στρατηγικές στην κατεύθυνση της ολιστικής προσέγγισης της προαγωγής υγείας.
 6.      Να ενισχύσει την ικανότητα διαχείρισης των προβλημάτων υγείας στον τομέα της αισθητικής, της διατροφής, της άσκησης και του στρες, με έμφαση στην εκπαίδευση και την παροχή συμβουλών
 7.      Να ενδυναμώσει τους επαγγελματίες στο χώρο της υγείας με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες.
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Το Κολέγιο C.D.A. ανακοινώνει την Αξιολόγησητου Μεταπτυχιακού προγράμματος Διοίκησης επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στη Λεμεσό. Η Αξιολόγηση- Πιστοποίηση του Κλάδου από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς οι φοιτητές θα μπορούν να τύχουν Κρατικής Χορηγίας μέχρι €3.417.

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα (MBA BusinessAdministration)  είναι διάρκειας 12 μήνες, με πλήρη φοίτηση ή 24 μήνες μερικής φοίτησης για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Το MBA Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων αποτελείται από δώδεκα (12) μαθήματα και απαιτεί τουλάχιστον 90 πιστωτικές μονάδες ECTS (EuropeanCreditTransferSystem) για να αποφοιτήσουν.

 • ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (POLICEMANAGEMENT) ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Το Κολέγιο C.D.A. ανακοινώνει την Αξιολόγηση του Πτυχίου της Διοίκησης Αστυνομίας (PoliceManagement) στη Λεμεσό. Η Αξιολόγηση- Πιστοποίηση του Κλάδου από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς οι φοιτητές θα μπορούν να τύχουν Κρατικής Χορηγίας μέχρι €3.417.

Το πρόγραμμα εφοδιάζει τους φοιτητές με τις απαραίτητες θεωρητικές, πρακτικές και εμπειρικές γνώσεις για την πάλη εναντίον του εγκλήματος και για την καλύτερη Διοίκηση ενός σώματος ασφαλείας. Το πρόγραμμα αποτελείται από 40 μαθήματα και οι απόφοιτοι μπορούν να πετύχουν μια καριέρα τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

 • ΠΤΥΧΙΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΕ ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟ

Το Κολέγιο C.D.A. ανακοινώνει την Αξιολόγηση του τετραετούς Πτυχίου Αισθητικής στη Λεμεσό και Λάρνακα. Η Αξιολόγηση- Πιστοποίηση του Κλάδου από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς θα είναι το μοναδικό Αναγνωρισμένο Παγκύπρια με μοναδική επωνυμία Πτυχίο ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ και οι φοιτητές θα μπορούν να τύχουν Κρατικής Χορηγίας μέχρι €3.417. Ο κλάδος είναι στην Ελληνική γλώσσα με τελικό τίτλο «Πτυχίο στην Αισθητική».

Η Αισθητική είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, τη διατήρηση και τη βελτίωση της καλής υγείας και της εμφάνισης προσώπου και σώματος, μέσα από τις τεχνικές περιποιήσεις που προσφέρει στο άτομο, με σκοπό αφ’ενός τον καλλωπισμό του και αφ’ετέρου τη βελτίωση της ψυχολογικής του κατάστασης. Η Αισθητική αποτελεί μία παραϊατρική επιστήμη και στηρίζεται στην άρτια θεωρητικήκατάρτιση και ολοκληρώνεται με την πρακτική της εφαρμογή στο άτομο. 

 • ΔΙΠΛΩΜΑ FASHION DESIGN ΣTH ΛΕΜΕΣΟ

Το Κολέγιο C.D.A. ανακοινώνει την Αξιολόγηση του Κλάδου Fashion Designστη Λεμεσό. Η Αξιολόγηση- Πιστοποίηση του Κλάδου από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είναι μεγάλη επιτυχία καθώς θα είναι το μοναδικό Αναγνωρισμένο Δίπλωμα στο Σχέδιο Μόδας στη Λεμεσό και οι φοιτητές θα μπορούν να τύχουν Κρατικής Χορηγίας μέχρι €3.417.

Οι στόχοι του Κλάδου είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με ένα ευρύ φάσμα πρακτικών και θεωρητικών γνώσεων σχετικά με τη βιομηχανία της μόδας. Οι φοιτητές θα μπορούν να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα, την πρωτοτυπία, την ομαδικότητα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

 • ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Το Κολέγιο C.D.A. ανακοινώνει την Αξιολόγηση του Ανωτέρου Διπλώματος Κομμωτικής στη Λεμεσό. Η Αξιολόγηση- Πιστοποίηση του Κλάδου από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς το Ανώτερο Δίπλωμα που θα απονέμεται θα είναι το μοναδικό Αναγνωρισμένο Παγκύπρια και οι φοιτητές θα μπορούν να τύχουν Κρατικής Χορηγίας μέχρι €3.417. Ο κλάδος είναι στην Ελληνική γλώσσα με τελικό τίτλο «Ανώτερο Δίπλωμα στην Κομμωτική».

Το Ανώτερο Δίπλωμα έχει δημιουργηθεί για να καλύψει τις ανάγκες του χώρου της κομμωτικής αγοράς δίνοντας έμφαση στην θεωρητική μάθηση, πρακτική γνώση  και απόκτηση δεξιοτήτων σε Ακαδημαϊκή βάση.  Επίσης τους δίνει την ευκαιρία να αναπτύξουν μια εις βάθος γνώση σε επαγγελματικά ειδικευμένους τομείς, όπως το κόψιμο, περμανάντ και βάψιμο ή και σε ευρύτερους τομείς όπως η διοίκηση κομμωτηρίου, το διαδικτυακό μάρκετινγκ και πωλήσεις ή ακόμη και διοίκηση προσωπικού. Με την αποπεράτωση των σπουδών του ο φοιτητής θα μπορεί να ανοίξει το δικό του Κομμωτήριο ή να γίνει καθηγητής/ καθηγήτρια.

Για  περισσότερες πληροφορίες  στην ιστοσελίδα www.cdacollege.ac.cy ή στον Παγκύπριο αριθμό τηλεφώνου 77770232.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


48