Εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο λειτουργίας των Σχολικών Εφορειών


 Μία ακόμη σημαντική πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) μπήκε σε φάση υλοποίησης, αφού πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση   (25 Οκτωβρίου 2017) για το έργο που αφορά στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των Σχολικών Εφορειών, μέσα από την ετοιμασία τροποποιητικής νομοθεσίας, καθώς και κανονισμών λειτουργίας, οι οποίοι εκκρεμούν από το 1997.

 Σημειώνεται ότι το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας που παρέχεται, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχει θέσει σε προτεραιότητα και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίοδο 16 μηνών.

 Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην παρουσία της Γενικής Διευθύντριας και ομάδας υπηρεσιακών στελεχών του ΥΠΠ, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), καθώς και εκπροσώπων του οίκου KPMG, που έχει επιλεγεί ως ανάδοχος, μετά από διαγωνισμό που προκήρυξε η ΕΕ, συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες που αφορούν στην καλύτερη οργάνωση του έργου και προγραμματισμό των ενεργειών που θα ακολουθηθούν. Για τον σκοπό αυτό, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα πραγματοποιηθεί σειρά επαφών, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να συλλεγούν οι απόψεις τους, οι οποίες και θα ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση των τελικών κειμένων.

 Το ΥΠΠ εκφράζει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του προς την ΕΕ και καλεί όλους να συνεισφέρουν στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, μέσω της συνεισφοράς τους στη διαμόρφωση, ψήφιση και εφαρμογή ενός νομικού πλαισίου που να επιτρέπει στις Σχολικές Εφορείες να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανάγκες των σχολικών μονάδων και των μαθητών, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και τη χρηστή διοίκηση. 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


98