Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Δημοτικής (Ειδική Εκπαίδευση)


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδική Εκπαίδευση), με ισχύ 26 Μαρτίου 2013

*Για να δείτε τον πίνακα κάντε κλικ στο πιο κάτω έγγραφο:
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


115