Έκτακτες μεταθέσεις και διορισμοί Εκπαιδευτικών Μέσης


1. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

από 3.12.2012

Φιλολογικών

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

17948

Προδρόμου Γεωργία

Λευκωσία(13)+Λάρνακα(9)

Λάρνακα(24)

από 10.12.2012

Φιλολογικών

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

16360

Χαραλάμπους Χριστιάνα

Λευκωσία(24)

Λευκωσία(18)+Δάλι(4)

2. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

Από 10.12.2012

Καθηγ.Θρησκευτικών

Αρ.φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

18951

Δαμιανού Δέσπω

Λάρνακα(11) μερική απασχόληση

Καθηγ.Φιλολογικών

Αρ.φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

17975

Ιωάννου Κωνσταντία

Λευκωσία(18) μερική απασχόληση

από 12.12.2012

Καθηγ.Εμπορικών

Αρ.φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

18843

Τριταίος Ιωάννης

Λευκωσία(21) μερική απασχόληση

3. ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

από 10.12.2012

Καθηγ.Φυσικής Αγωγής

Αρ.φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

19098

Σάββα Κατερίνος

Λάρνακα(10) μερική απασχόληση

Καθηγ.Τεχνολογίας

Αρ.φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

17889

Λάμπρου Μαρίνα

Λευκωσία(18) μερική απασχόληση

Καθηγ.Οικιακής Οικονομίας

Αρ.φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

18610

Σπύρου Χριστιάνα

Λευκωσία(16)+Λάρνακα(6)

4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Από 6.12.2012

Καθηγ.Φυσικής Αγωγής

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

18484

Δουκανάρης Κρυστάλλης

Λευκωσία(8)

Λευκωσία(24)

από 12.12.2012

Καθηγ.Φιλολογικών

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

17921

Οικονόμου Χριστίνα

Λευκωσία(12)

Λάρνακα(12)+Δάλι(10)

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


129