Έκτακτες μεταθέσεις και διορισμοί Μέσης Γενικής


1. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

από 19.11.2012

Φιλολογικών

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

16360

Χαραλάμπους Χριστιάνα

Λευκωσία(18)+Λεμεσό(4)

Λευκωσία(24)

17624

Χαραλάμπους Γεώργιος

Πάφο(14)+Λεμεσό(8)

Πάφο(12)+Λεμεσό(10)

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Φιλολογικών

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

16412

Αριστείδου Γεωργία

Λεμεσό(9) αλλόγλωσσα+

Λεμεσό(8)

Λεμεσό(10)+
Λεμεσό(8) αλλόγλωσσα

3. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

από 16.11.2012

Φιλολογικών

Αρ.φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

17943

Κουμουρή Αναστασία

Κοκκινοχώρια(24)

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


137