Έκτακτη μετάθεση εκπαιδευτικού Δημοτικής (Ειδικής)


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τη πιο κάτω μετάθεση Εκπαιδευτικού  Λειτουργού  Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδική Εκπαίδευση), με ισχύ από 8 Απριλίου 2013.

Διευθύντρια

Αρ.Φακ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΠΟ

ΕΙΣ

6021

Ελένη Ματαίου

Συνδετική Λειτουργός

Ειδικό Σχολείο « Ευαγγελισμός» - Γέρι

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


87