Έκθεση ΕΥΡΥΔΙΚΗ: Το Επάγγελμα του Εκπαιδευτικού στην Ευρώπη: Πρακτικές, Αντιλήψεις, και Πολιτικές


   Αποτελεί το Επάγγελμα του εκπαιδευτικού μια ελκυστική επιλογή σταδιοδρομίας σήμερα; Ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών; Πώς επιμορφώνονται οι εκπαιδευτικοί για τη δουλειά τους; Είναι η διακρατική κινητικότητα δημοφιλής μεταξύ των εκπαιδευτικών;

Η καινούργια έκθεση του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ πραγματεύεται αυτά τα ζητήματα αναλύοντας τη σχέση ανάμεσα στις πολιτικές που ρυθμίζουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στην Ευρώπη, καθώς και τις στάσεις, πρακτικές και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών. Η ανάλυση καλύπτει πτυχές όπως την αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη, τη διακρατική κινητικότητα, τις συνθήκες εργασίας και την ελκυστικότητα του επαγγέλματος, καθώς και δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών.

Η έκθεση επικεντρώνεται σε σχεδόν δύο εκατομμύρια καθηγητές μέσης κατώτερης εκπαίδευσης που απασχολούνται στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, το Μαυροβούνιο, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη Νορβηγία, τη Σερβία και την Τουρκία. Βασίζεται σε στοιχεία του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ, της Eurostat/UOE, καθώς και σε μια δευτερογενή ανάλυση της έρευνας TALIS 2013, συνδυάζοντας ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία. Το έτος αναφοράς είναι το 2013/14.

Έκθεση Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ: Το Επάγγελμα του Εκπαιδευτικού στην Ευρώπη: Πρακτικές, Αντιλήψεις, και Πολιτικές
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


140