Ελαφρά μείωση φοιτητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το 2011-2012


Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, τα οποία αφορούν στο ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, ο αριθμός των σπουδαστών που φοιτούσαν στα δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου ανήλθε στις 32.118 από τους οποίους οι 10.026 ήταν ξένοι φοιτητές που προέρχονται τόσο από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από τρίτες χώρες.

Κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος, 19199 Κύπριοι φοιτητές παρακολούθησαν προγράμματα σπουδών σε χώρες του εξωτερικού, όπως την Ελλάδα (8.983), το Ηνωμένο Βασίλειο (8.420) και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (328).

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται αναλυτικότερα ο αριθμός των φοιτητών στα δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει και επεξεργαστεί η Στατιστική Υπηρεσία. Τα στοιχεία αυτά αφορούν στα ακαδημαϊκά έτη 2009-2010 και 2010 – 2011. Στον πίνακα φαίνονται, επίσης, ανεπίσημα στοιχεία για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

Όπως φαίνεται στον πίνακα ελαφριά μείωση παρουσιάζει ο αριθμός των φοιτητών στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια σε αντίθεση με τα δημόσια που παρουσίασαν αύξηση.  Μεγάλη μείωση παρουσιάζεται στις Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας (μη πανεπιστημιακής) ενώ από την άλλη, αύξηση παρουσίασαν οι αντίστοιχες δημόσιες σχολές:   

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΙΔΡΥΜΑ

Φοιτητές

2009-‘10

Φοιτητές

2010-11

Φοιτητές

2011-12

(ανεπίσημαστοιχεία)

Πανεπιστήμιο Κύπρου

6229

6460

6582

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

1266

1642

2461

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

1336

1903

2202

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ - ΣΥΝΟΛΟ

8831

10005

11245

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

11012

11729

11494

ΑστυνομικήΑκαδημία

343

354

454

Νοσηλευτική Σχολή

251

-

-

Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο

20

-

-

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο

115

152

178

Δασικό Κολέγιο

19

28

31

Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης

66

62

67

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΜΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ - ΣΥΝΟΛΟ

 

814

 

596

 

730

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΜΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ

 

11576

 

9788

 

7321

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

32233

32118

30790

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


165