Ελεγκτής προς ΥΠΠ: Μελετήστε τις εκθέσεις ΔΝΤ, Παγκ. Τράπεζας-Προβείτε στις ενδεδειγμένες ενέργειες


Ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης, στην ετήσια έκθεσή του που παραδόθηκε την Πέμπτη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, καλεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να μελετήσει και να προβεί σε κατάλληλες και ενδεδειγμένες ενέργειες σ’ ότι αφορά την Έκθεση της Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την εκπαίδευση στην Κύπρο και τις  Εκθέσεις Παγκόσμιας Τράπεζας για την πολιτική για τους εκπαιδευτικούς και τη δομή και λειτουργία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή:  

Όπως αναφέρθηκε και στην Έκθεσή μας για το 2012, σε έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που ετοιμάστηκε τον Απρίλιο του 2013 και καλύπτει την περίοδο 2001-2011, η οποία κοινοποιήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα ακόλουθα σχετικά με την εκπαίδευση στην Κύπρο:

(α)      Ο αριθμός των εκπαιδευτικών αυξήθηκε ενώ ο αριθμός των μαθητών μειώθηκε και η αναλογία μαθητών-καθηγητών μειώθηκε πολύ περισσότερο στην Κύπρο από άλλες χώρες της Ε.Ε. 

(β)       Οι εκπαιδευτικοί στην Κύπρο έχουν λίγο διδακτικό χρόνο συγκρινόμενοι με άλλες χώρες της Ε.Ε. και στην Κύπρο είναι από τις λίγες χώρες όπου ο διδακτικός χρόνος μειώνεται με τα χρόνια υπηρεσίας.

(γ)       Οι ώρες εργασίας και οι ώρες διδασκαλίας των εκπαιδευτικών είναι περιορισμένες και συχνά χρησιμοποιούν τις ώρες μετά την εργασία τους για να προσφέρουν ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές επί πληρωμή. Αυτό επηρεάζει και τον χρόνο κατά τον οποίο τα παιδιά έχουν φροντίδα, επηρεάζοντας και τις προοπτικές των γονιών για πλήρη εργοδότηση.

(δ)       Με δεδομένο ότι δεν αλλάζει η εκπαιδευτική πολιτική και το διδακτικό προσωπικό  δεν μειώνεται αλλά το μόνιμο προσωπικό αντικαθίσταται με έκτακτο, οι στόχοι για μείωση του προσωπικού δεν θα επιτευχθούν.

(ε)       Το υψηλό κόστος εκπαίδευσης μπορεί να μειωθεί μόνο με αλλαγές στο υψηλό μισθολόγιο των εκπαιδευτικών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με συνδυασμό  μέτρων ως ακολούθως:

  • Αύξηση των ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών με πολλά χρόνια υπηρεσίας. Το μέτρο αυτό θα μπορούσε να επιφέρει μείωση στον αριθμό εκπαιδευτικών κατά 900 με 3.800.
  • Αύξηση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα, με επακόλουθο τη μείωση του αριθμού των εκπαιδευτικών που είναι απαραίτητοι για τη διδασκαλία και συγχώνευση ή κλείσιμο μικρών σχολείων που λειτουργούν ανεξάρτητα.
  • Επιμήκυνση των ωρών λειτουργίας των σχολείων, θα μπορούσε να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα στα σχολεία και στη μείωση των προσωπικών δαπανώνγια εκπαίδευση και σε ευκαιρίες πλήρους απασχόλησης των γονέων.

(στ)     Υπάρχει «λίστα αναμονής» για την εργοδότηση των εκπαιδευτικών οι οποίοι συχνά ξεπερνούν την ηλικία των 50 χρονών πριν τον διορισμό τους. Μέχρι τότε οι γνώσεις τους είναι πεπαλαιωμένες και έχουν περιορισμένο χρόνο να εκμεταλλευτούν την πείρα για την οποία χρειάζονται κάποια χρόνια για να αποκτήσουν.

(ζ)       Οι υψηλές δαπάνες δεν αντικατοπτρίζουν ανάλογα και τα αποτελέσματα στην εκπαίδευση. Για παράδειγμα η Κύπρος είναι κάτω από το μέσο όρο της Ε.Ε. σε θέματα επίτευξης στη Μέση Εκπαίδευση (Λύκειο). Το γεγονός ότι οι προαγωγές προσφέρονται στους εκπαιδευτικούς ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας, δεν προσφέρει κίνητρο για καλύτερη απόδοση.

Επίσης, σε εκθέσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη Δομή και Λειτουργία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και για την Πολιτική για Εκπαιδευτικούς που ετοιμάστηκαν τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2014 αντίστοιχα, γίνεται αναφορά στα ακόλουθα:

  • Σταδιακή κατάργηση του καταλόγου διοριστέων εκπαιδευτικών με την χρήση ενός συστήματος αξιολόγησης το οποίο να λαμβάνει υπόψη αντικειμενικές μονάδες μέτρησης προσόντων.
  • Η αξιολόγηση να είναι πολύπλευρη και να μην βασίζεται μόνο σε αξιολογήσεις των επιθεωρητών και διευθυντών, να γίνεται από τα αρχικά στάδια της καριέρας των εκπαιδευτικών, και σταδιακά να επηρεάζεται από την αξιολόγηση των μαθητών.
  • Η επαγγελματική εκπαίδευση να είναι συνεχής και συνδεδεμένη με τις ανάγκες του εκπαιδευτή.
  • Να ετοιμαστεί νέα ολοκληρωμένη μεσοπρόθεσμη στρατηγική για την εκπαίδευση.
  • Να γίνει αναδιοργάνωση των γραφείων του Υπουργού και του Γενικού Διευθυντή ούτως ώστε να αντικατασταθεί το αποσπασμένο προσωπικό με σύμβουλους και επαγγελματίες δημόσιους υπαλλήλους.
  • Να μεταφερθούν οι τεχνικές υπηρεσίες στο Τμήμα Δημοσίων Έργων.
  • Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο να είναι η βάση για στρατηγικό σχεδιασμό, συντονισμό και παρακολούθηση της εκπαίδευσης.

Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού μάς πληροφόρησε στις 3.11.2014 ότι το Υπουργείο της έχει προβεί στην εκπόνηση σχεδίου δράσης το οποίο έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και έχει ήδη αποσταλεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων και ότι έχει συσταθεί Ομάδα Έργου και, σύμφωνα με τους προγραμματισμούς του Υπουργείου, αναμένεται μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014 να προχωρήσει η σύσταση, δημιουργία και ενεργοποίηση της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου».

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


65