Ελεγκτής:Σύγκρουση συμφερόντων στην αξιολόγηση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Από εξωτερικό οι αξιολογητές


Θέμα σύγκρουσης συμφερόντων στη διαδικασία αξιολόγησης προγραμμάτων σπουδών των  ιδιωτικών πανεπιστημίων από ακαδημαϊκούς  κρατικών πανεπιστημίων διαπιστώνει στην ετήσια έκθεσή του για το 2013 ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας. Ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης εισηγείται στην έκθεσή του όπως οι αξιολογητές προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Αναφέρει στην έκθεση για το θέμα:  

«Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ), η οποία είναι επταμελής, καταρτίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για πενταετή θητεία με εισήγηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, με σκοπό την εξέταση αιτήσεων για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η ΕΑΙΠ ορίζει ομάδες ειδικών για την εξέταση των αιτήσεων ή μεμονωμένους αξιολογητές, ανάλογα με την περίπτωση, όπως επεξηγείται πιο κάτω, αλλά η τελική απόφαση λαμβάνεται από την ΕΑΙΠ.

Συγκεκριμένα, όπως έχουμε πληροφορηθεί, στην περίπτωση αξιολόγησης αιτήσεων για ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, ορίζονται ομάδες ειδικών. Οι εν λόγω ομάδες παλαιότερα απαρτίζονταν από 5 ακαδημαϊκούς από το εξωτερικό, ωστόσο λόγω της οικονομικής κρίσης ο αριθμός περιορίστηκε σε 3, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από τα κρατικά πανεπιστήμια. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση αξιολόγησης νέου προγράμματος ιδιωτικού πανεπιστημίου χωρίς τελική άδεια λειτουργίας ενώ στην περίπτωση αξιολόγησης προγράμματος ιδιωτικού πανεπιστημίου με τελική άδεια λειτουργίας, στέλλεται το πρόγραμμα σε δύο ανεξάρτητους αξιολογητές, οι οποίοι μπορεί να προέρχονται από τα κρατικά πανεπιστήμια ή/και πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Σημειώνεται ότι το κόστος το επωμίζεται το ιδιωτικό πανεπιστήμιο.

Από τα πιο πάνω, φαίνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις αξιολόγησης συμμετέχουν ακαδημαϊκοί από τα κρατικά πανεπιστήμια, και ως εκ τούτου τίθεται θέμα σύγκρουσης συμφερόντων.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θεωρεί ότι δεν τίθεται θέμα σύγκρουσης συμφερόντων, επειδή οι ακαδημαϊκοί που εργάζονται στα κρατικά πανεπιστήμια συμμετέχουν στις ομάδες αξιολόγησης υπό την προσωπική τους ιδιότητα και όχι ως εκπρόσωποι του πανεπιστημίου στο οποίο εργάζονται, θέση με την οποία δεν συμφωνεί η Υπηρεσία μας. Τελικά, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού μάς πληροφόρησε στις 3.11.2014 ότι το Υπουργείο της θα λάβει υπόψη την εισήγηση της Υπηρεσίας μας και θα συζητήσει το θέμα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια».

Καταλήγοντας εισηγείται:

«Δεδομένου ότι το κόστος καλύπτεται από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, και νοουμένου ότι αυτά δεν φέρουν αντίρρηση στην κάλυψη της αυξημένης δαπάνης, οι αξιολογητές να προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των αξιολογήσεων».

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


56