Ελένη Δημητρίου: Ένα σχολείο, μία ταυτότητα, το νέο Λανίτειο Λύκειο


«Η ενοποίηση δεν οφείλεται στην οικονομική κρίση ούτε στη φθίνουσα πορεία του μαθητικού πληθυσμού», επισημαίνει σε συνέντευξή της στο Paideia-News η Διευθύντρια του Λανιτείου Λυκείου κ. Ελένη Δημητρίου.

Το μεγαλύτερο λύκειο στην Κύπρο

ΕΡ: Πόσους μαθητές θα έχει τη σχολική χρονιά 2013-2014 το ενοποιημένο Λανίτειο Λύκειο;

ΑΠ:  Κατά τις εγγραφές του Ιουνίου ενεγράφησαν και στις τρεις τάξεις του νέου ενοποιημένου Λυκείου 847 μαθητές.  Σε αυτό τον αριθμό πρέπει να προστεθεί ένας μικρός αριθμός μαθητών που οι γονείς τους λόγω οικογενειακού κωλύματος δεν προσήλθαν για εγγραφή/ανανέωση της εγγραφής του παιδιού τους, οι μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α’ τάξη του Αθλητικού και του Μουσικού Λυκείου, οι ανεξεταστέοι, καθώς και εκείνοι των οποίων εγκρίθηκε η μετεγγραφή τους στο σχολείο, οι περισσότεροι από τους οποίους προέρχονται από ιδιωτικά σχολεία.  Οι πιο πάνω θα εγγραφούν στο Λανίτειο Λύκειο κατά τις εγγραφές του Σεπτεμβρίου (9 Σεπτεμβρίου) και αναμένεται ότι ο αριθμός τους θα κυμαίνεται γύρω στους 120.  Με αυτά τα δεδομένα ευελπιστούμε ότι ο αριθμός των μαθητών που θα φοιτήσει στο νέο λύκειο δεν θα υπερβαίνει τους 1000.  Ο αριθμός αυτός καθιστά το νέο λύκειο το μεγαλύτερο όχι μόνο στη Λεμεσό αλλά και ευρύτερα στην Κύπρο.  Πιστεύουμε ότι σε μια διετία, με την αποφοίτηση των μαθητών των δύο μεγαλύτερων τάξεων του σχολείου, που αυτή τη στιγμή είναι οι πολυπληθέστερες, θα υπάρξει μείωση του μαθητικού πληθυσμού.

Στο Λανίτειο Λύκειο Α’ και στο Λανίτειο Λύκειο Β’ φοίτησαν κατά τη σχολική χρονιά 2012-2013 487 και  634 μαθητές αντίστοιχα.  Το ιδεώδες θα ήταν σε σύντομο χρονικό διάστημα το σχολείο να επανέλθει σε ένα μαθητικό πληθυσμό που δεν θα αποκλείνει κατά πολύ από τα πιο πάνω μεγέθη.

H ομαλή λειτουργία κάθε σχολείου είναι έργο συλλογικό

ΕΡ: Πώς σκοπεύετε να διαχειριστείτε ένα τόσο μεγάλο αριθμό μαθητών;  Θα υπάρξει αύξηση στους μαθητές ανά τμήμα;

Ο μέγιστος αριθμός μαθητών που μπορεί να φοιτά σε ένα τμήμα σήμερα σύμφωνα με τη νομοθεσία είναι 25.  Αυτό το όριο δεν μπορεί να παραβιαστεί σε κανένα σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Έτσι και στο Λανίτειο Λύκειο στο καθένα από τα 46 τμήματα που θα λειτουργήσουν στο σχολείο ο αριθμός των μαθητών δεν θα υπερβαίνει τους 25.  Φαίνεται ότι είναι ένας πολύ μεγάλος μαθητικός πληθυσμός για τα σημερινά δεδομένα. Παλαιότερα και στη Λεμεσό, και το συγκεκριμένο αυτό σχολείο, είχε μαθητές αυτής της δυναμικότητας, πέραν των 1000 και 1200. Τα τελευταία όμως χρόνια τα μεγαλύτερα λύκεια, στη Λεμεσό τουλάχιστον, είναι γύρω στους 700 μαθητές.

Για τη διαχείριση, όπως αναφέρετε ενός τόσο μεγάλου αριθμού, θα επιστρατευθούν οι δυνατότητες των θεσμοθετημένων διοικητικών και παιδαγωγικών δομών πάνω στις οποίες στηρίζεται το κυπριακό δημόσιο σχολείο.  Είμαι βέβαιη ότι στην εύρυθμη λειτουργία του νέου σχολείου θα συμβάλει  και η φιλοτιμία, η ευσυνειδησία και η υπευθυνότητα των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε αυτό.  Άλλωστε η ομαλή λειτουργία κάθε σχολείου είναι έργο συλλογικό και όχι αποκλειστικά της διεύθυνσής του.

Καμιά οικοδομική επέμβαση

ΕΡ: Τι αλλαγές από κτιριακής και υλικοτεχνικής άποψης έχουν γίνει στις σχολικές εγκαταστάσεις του Λανιτείου Γυμνασίου και Λυκείου και που θα στεγαστεί το ενοποιημένο Λανίτειο Λύκειο; Θα ολοκληρωθούν όλες οι αλλαγές φέτος;

Καμιά οικοδομική επέμβαση δεν έγινε στις κτιριακές εγκαταστάσεις του σχολείου, ούτε προγραμματίστηκε και ούτε προβλέπεται να γίνει στο άμεσο μέλλον.  Το νέο λύκειο θα στεγάζεται στο κτίριο που στέγαζε το ιστορικό κτίριο του Λανιτείου και στα συμπληρωματικά κτίρια που κατά καιρούς προστέθηκαν δυτικά και βόρεια του κτιρίου αυτού, δηλαδή στο Λανίτειο Λύκειο Α’ και το Λανίτειο Γυμνάσιο. Το Λανίτειο Γυμνάσιο θα στεγάζεται από τώρα και στο εξής στο κτίριο που στέγαζε μέχρι σήμερα το Λανίτειο Λύκειο Β’.

 Οι κτιριακές εγκαταστάσεις επαρκούν για τη στέγαση των τμημάτων του σχολείου και ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξουν μετακινούμενα τμήματα πέραν των δύο.  Η ενοποίηση περιορίστηκε στη μετακόμιση κυρίως της υλικοτεχνικής υποδομής εργαστηρίων και ειδικών αιθουσών του Λανιτείου Λυκείου Β’ στις εγκαταστάσεις του Λανιτείου Λυκείου Α’ και του Λανιτείου Γυμνασίου. Δεν έγιναν σοβαρές αλλαγές, πέραν του ότι κάποια εργαστήρια άλλαξαν λειτουργία.

Το εργαστήριο της Οικιακής Οικονομίας ας πούμε που είχε το Γυμνάσιο, τώρα έγινε εργαστήριο Βιολογίας ή το δεύτερο έγινε εργαστήριο Οικογενειακής Αγωγής. Δεν άλλαξαν λειτουργία οι χώροι σοβαρά και έγιναν περιορισμένες αλλαγές. Επειδή αυξήθηκε το προσωπικό της γραμματείας και ο υφιστάμενος χώρος δεν μπορούσε να ικανοποιήσει τις ανάγκες του συμπληρωματικού προσωπικού, δημιουργήσαμε δεύτερη αίθουσα για τη γραμματεία. Το προσωπικό από το Λανίτειο Λύκειο Β’ μεταφέρθηκε, με ελαφρά μείωση, διότι το νέο σχολείο είχε ανάγκη από ικανοποιητικό αριθμό υπαλλήλων για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του σε γραμματειακή δραστηριότητα. Επίσης έγινε νέος καθηγητικός σύλλογος ο οποίος θα προστεθεί στους υφιστάμενους για να μπορέσουν οι καθηγητές να έχουν χώρο εργασίας και παραμονής κατά τις ώρες που δεν είναι στις αίθουσες διδασκαλίας.  Η βιβλιοθήκη του Λανιτείου Β’, της οποίας η μεταφορά συνιστούσε δυσκολότερο εγχείρημα, θα μεταφερθεί σταδιακά σε κατοπινό στάδιο.

ΕΡ: Το ενοποιημένο λύκειο θα έιναι κατάλληλα εξοπλισμένο και έτοιμο να δεχτεί τους μαθητές το Σεπτέμβριο;

ΑΠ: Καταβλήθηκαν, βάσει προγράμματος, έντονες και επίμονες προσπάθειες από το τέλος Απριλίου μέχρι και σήμερα ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της κτιριακής αλλά και θεσμικής ενοποίησης των δύο λυκείων πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.  Αναμφίβολα το εγχείρημα είναι δύσκολο και πιθανόν να αναφυούν στην πορεία θέματα που θα χρήζουν χειρισμού.  Όμως πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ καλό σημείο, δεδομένου του όγκου της εργασίας που έπρεπε να επιτελεσθεί.  Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω για τη συμβολή τους στην υλοποίηση των αναγκαίων εργασιών τον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας Λεμεσού κ. Ντίνο Έλληνα, τον Σχολικό Έφορο κ. Άνθιμο Παντελή, τον Επιστάτη κ. Αντώνη Αντωνίου και το τεχνικό προσωπικό της Σχολικής Εφορείας, τους Προέδρους των Συνδέσμων Γονέων των δύο Λυκείων κ. Θεοδόση Θεοδοσίου και κ. Έλενα Νικολάου, τον τέως Διευθυντή του Λανιτείου Λυκείου Β’ κ. Ιωάννη Λοΐζου, συναδέλφους μου Βοηθούς Διευθυντές και καθηγητές και τα μέλη του Γραμματειακού και Βοηθητικού Προσωπικού.  Ευχαριστώ επίσης τον Επαρχιακό Επιθεωρητή κ. Κώστα Γεωργιάδη για τη συνεχή μέριμνά του για το σχολείο.

Η κατάλληλη στιγμή για την τοποθέτηση φύλακα

ΕΡ: Πόσο εύκολο είναι να διατηρηθεί η ασφάλεια στο σχολικό χώρο από εξωσχολικούς αλλά να υπάρχει και ο απαιτούμενος έλεγχος των μαθητών;  Η ενοποίηση πιστεύετε ότι θα κάνει πιο εύκολο ή πιο δύσκολο το έργο σας στον  τομέα αυτό;

ΑΠ: Το πρόβλημα της ασφάλειας στο χώρο του Λανιτείου είναι πάγιο και διαχρονικό.  Δεν μεγεθύνεται ούτε σμικρύνεται με τη δημιουργία του νέου λυκείου.  Οι μαθητές που από τη νέα σχολική χρονιά θα φοιτούν στο Λανίτειο Λύκειο φοιτούσαν μέχρι πρόσφατα στον ίδιο χώρο – με τις πολλές εισόδους και εξόδους – κατανεμημένοι απλώς σε δύο λύκεια.

Όμως, τώρα πιστεύω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για την τοποθέτηση φύλακα, ένα αίτημα που επανειλημμένα θέσαμε προς τη Σχολική Εφορεία.  Επίσης η χρήση του εσωτερικού δρόμου του σχολείου ως αστικού δρόμου, με διέλευση πολλών οχημάτων ιδιαίτερα το πρωί, πρέπει να τερματιστεί με το κλείσμο της εισόδου επί της οδού Πλάτωνος, της ανατολικής εισόδου επί της Λεωφόρου Μακαρίου και της εισόδου επί της οδού Αγ. Νεκταρίου.

Η ενοποίηση δεν οφείλεται στην οικονομική κρίση

ΕΡ: Η ενοποίηση πιστεύετε ότι είναι αποτέλεσμα εκσυγχρονισμού, αποτέλεσμα οικονομικής κρίσης και άρα απόφαση ανάγκης ή αποτέλεσμα της συνεχούς μείωσης των μαθητών;

Η ενοποίηση των δύο Λανιτείων Λυκείων σίγουρα δεν είναι ένα ακόμα επακόλουθο της οικονομικής κρίσης, διότι είχε προαποφασιστεί τουλάχιστο προ τετραετίας, όταν κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τη δεινή κρίση στην οποία εισήλθε πρόσφατα η πατρίδα μας.  Απλώς συνέπεσε να υλοποιείται σήμερα εν μέσω της κρίσης.  Ούτε η φθίνουσα πορεία του μαθητικού πληθυσμού μπορεί να θεωρηθεί ως ο λόγος που επέβαλε την ενοποίηση. Διότι αν αυτός ήταν ο λόγος, δεν θα χρειαζόταν ο ανασχεδιασμός των εκπαιδευτικών περιφερειών, ώστε μέρος των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο να διοχετευτούν σε άλλα λύκεια και σίγουρα δεν θα είχε το σχολείο τον πολύ μεγάλο αριθμό των χιλίων μαθητών.  Όπως ήδη γνωρίζετε εδώ και πολλά χρόνια συζητείται από τους εμπλεκόμενους φορείς η ανάπλαση του Λανιτείου χώρου.  Πέρυσι παρουσιάστηκε η βραβευμένη αρχιτεκτονική πρόταση για την ανάπλαση του χώρου.  Στα πλαίσια της υλοποίησης αυτής της πρότασης, η οποία στηρίζεται στη λειτουργία ενός γυμνασίου και ενός μόνο λυκείου στο χώρο του Λανιτείου, προωθήθηκε η ενοποίηση των δύο σχολείων.

Προσωπικά πιστεύω ότι η λειτουργία τριών σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης – δύο λυκείων και ενός γυμνασίου – μέσα στον ίδιο αυλόγυρο είναι αφεαυτής προβληματική και αντίστοιχό της δεν υπήρξε και δεν υπάρχει σε κανένα μέρος της Κύπρου.  Όσο μεγάλη και αν είναι η έκταση των Λανιτείων δεν μπορεί να φιλοξενεί τρία σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης.  Άλλωστε η έκταση αυτή έχει περιοριστεί αισθητά καθώς σε αυτή συνυπάρχουν και άλλες δομές: Λανίτειο στάδιο, γραφεία και εργαστήρια της Σχολικής Εφορείας Λεμεσού.

Σημαντικότερο πλεονέκτημα της ενοποίησης

ΕΡ: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την ενοποίηση;

Το σημαντικότερο είναι η εξασφάλιση κτιριακής αυτονομίας για το Λανίτειο Λύκειο και για το Λανίτειο Γυμνάσιο.  Μέχρι τώρα Λανίτειο Λύκειο Α’ και Λανίτειο Γυμνάσιο συλλειτουργούσαν στον ίδιο χώρο και μοιράζονταν την ίδια αυλή, καντίνα, γήπεδα αθλοπεδιών, ακόμα και πτέρυγα διδακτικών αιθουσών.  Τα κουδούνια ηχούσαν σε διαφορετικό χρόνο – το Γυμνάσιο έχει, ως γνωστόν, δύο φορές την εβδομάδα οκτάωρο – στο Λύκειο διεξάγονταν Παγκύπριες εξετάσεις ενώ οι μαθητές του Γυμνασίου συνέχιζαν τα μαθήματα και όπως είναι φυσικό, στα διαλείμματα θορυβούσαν στην αυλή.  Γενικά και τα δύο σχολεία βίωναν τα προβλήματα της συγκατοίκησης.  Στο χώρο που θα στεγάζει το νέο ενοποιημένο λύκειο φοιτούσαν και πάλι 1000 περίπου μαθητές (500-600 στο Λανίτειο Λύκειο Α’ και 400-450 στο Λανίτειο Γυμνάσιο) κάτω από δύο διαφορετικές διευθύνσεις.

Στόχος: η εμπέδωση της νέας πραγματικότητας

ΕΡ: Ποιοι είναι οι στόχοι σας για τη διοίκηση του σχολείου τη νέα σχολική χρονιά 2013-2014;

Επιδίωξή μου θα είναι να εμπεδωθεί η νέα πραγματικότητα ώστε το σχολείο νε λειτουργήσει εύρυθμα προς όφελος των πολυάριθμων μαθητών του αλλά και των εξίσου πολλών εκπαιδευτικών που θα εργάζονται σε αυτό.  Πιστεύω ότι υπάρχουν όλα τα εχέγγυα, τόσο σε έμψυχο όσο και σε άψυχο υλικό, ώστε η παιδεία του σχολείου να κρατηθεί σε ψηλά επίπεδα, πράγμα που αποτελεί το κατεξοχήν ζητούμενο από κάθε σχολική μονάδα.  Επίσης επιθυμώ οι εκπαιδευτικοί, αλλά και το υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου, να έχει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας.  Πιστεύω ότι σε  κλίμα συλλογικότητας με στοχευμένη πολιτική και με συστράτευση από κοινού διεύθυνσης, εκπαιδευτικών, μαθητών, γονιών η πιο πάνω πολιτική είναι υλοποιήσιμη.         
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


440