Ελλάδα: Το 1.85% των μαθητών Α και Β Γυμνασίου διακόπτουν τη φοίτησή τους παρ’ ότι είναι υποχρεωτική


AΘΗΝΑ-  Μπορεί η  φοίτηση των μαθητών στο Γυμνάσιο να είναι υποχρεωτική, εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του, ωστόσο υπάρχει ένα μικρό ποσοστό  μαθητών Γυμνασίου, της τάξης των 1,85 ποσοστιαίων μονάδων που δε συνέχισε τη φοίτησή του στην επόμενη τάξη.

Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων του ΥΠ.Π.Ε.Θ  2.497 μαθητές σε σύνολο 103907 μαθητών της Α τάξης του Γυμνασίου δε συνέχισαν στη Β τάξη, με το ποσοστό να διαμορφώνεται στο 2,39% ενώ για τη Β Γυμνασίου το αντίστοιχο ποσοστό όσων δε συνέχισαν στη Γ Γυμνασίου ήταν 1,27%, όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί:

ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕ ΣΥΝΕΧΙΣΑΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

103.907

2.497

2,39%

Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

98.518

1.249

1,27%

ΣΥΝΟΛΟ

202.425

3.746

1,85%

Όσον αφορά τη  Γ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2014-15, σε σύνολο 98.113 μαθητών οι 3.810 δε συνέχισαν τη φοίτησή τους στο Λύκειο.

Περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων μας δείχνει ότι περιοχές της Θράκης εμφανίζουν υψηλό ποσοστό μαθητών που δε συνεχίζουν στην επόμενη τάξη του Γυμνασίου ( Από την Α στη Β και από τη Β στη Γ) , γεγονός που ίσως να οφείλεται και στα υψηλά ποσοστά μειονοτικών ομάδων (Ρομά, Πομάκοι κλπ)  στους εν λόγω νομούς.

Οι δυο μεγαλύτεροι πληθυσμιακοί νόμοι της χώρας, Αττική και Θεσσαλονίκη βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα, με την 7η και 9η θέση αντίστοιχα με βάσει του ποσοστού των μαθητών που από τη Γ Γυμνασίου δε συνέχισαν στο Λύκειο.

Όσον αφορά την Α και τη Β Γυμνασίου Αττική και Θεσσαλονίκη βρίσκονται κάτω από τον πανελλαδικό μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών που δε συνέχισαν τη φοίτησή τους. Συγκεκριμένα Από την Α στη Β τάξη δε συνέχισε το 2,34% των μαθητών της Αττικής και το 2,21% των μαθητών της Θεσσαλονίκης ενώ από τη Β στη Γ τάξη τα ποσοστά είναι ακόμα χαμηλότερα και διαμορφώνονται στο 1,40% για την Αττική και στο 1,08% για την Θεσσαλονίκη.

Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕ ΣΥΝΕΧΙΣΑΝ ΣΤΗ Β ΤΑΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

33316

778

2,34%

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

10700

237

2,21%

Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕ ΣΥΝΕΧΙΣΑΝ ΣΤΗ Γ ΤΑΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

31526

441

1,40%

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

10083

109

1,08%
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

239