Ελλαδίτες που φοιτούν στα πανεπιστήμια της Κύπρου: Πρακτική άσκηση στην Ελλάδα


 Στις  16 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΘ) της Ελλάδας, με θέμα την πρακτική άσκηση Ελλαδιτών φοιτητών, οι οποίοι φοιτούν σε πανεπιστήμια της Κύπρου και ολοκληρώνουν την πρακτική άσκηση στην Ελλάδα.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, εκ μέρους της Κύπρου, η  Πρόεδρος του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση δρ Μαίρη Κουτσελίνη και ο Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων δρ Γιώργος Δημοσθένους και, εκ μέρους του ΥΠΕΘ της Ελλάδας, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου δρ Ηλίας Γεωργαντάς, η Πρόεδρος του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) δρ Ελένη Παπαδοπούλου, ο Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) δρ Παντελής Κυπριανός  και ο Διευθυντής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΕΘ κ. Παναγιώτης Κασσιανός.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης, συζητήθηκε το θεσμικό πλαίσιο της πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα (4559) το οποίο θα καθορίζεται με υπουργική απόφαση (άρθρο 22). Εκ μέρους του Υπουργείου της Ελλάδας, τέθηκαν οι δυσκολίες τοποθέτησης απεριόριστου αριθμού αποφοίτων σε σχολεία και άλλες μονάδες για την πρακτική άσκηση και η ανάγκη καθορισμού ανώτατου αριθμού, ούτως ώστε να είναι ικανές οι υπάρχουσες δομές να δεχθούν τους φοιτητές, χωρίς να διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων κι άλλων μονάδων.

Εκ μέρους των εκπροσώπων της Κύπρου, έγινε απόλυτα αποδεκτή η θέση ότι η ποιότητα της πρακτικής άσκησης δεν πρέπει να υποβαθμίζεται και ούτε η γενικότερη λειτουργία των σχολείων να διαταράσσεται από τον ανεξέλεγκτο αριθμό αποφοίτων από Κύπρο, Ελλάδα κι άλλες χώρες. 

Μετά από μακρά και εποικοδομητική συζήτηση, έγινε αποδεκτό το αίτημα της Κύπρου για ισότιμη αντιμετώπιση των εξ Ελλάδος φοιτητών και αποφοίτων των κυπριακών πανεπιστημίων, όσον αφορά στην πρακτική άσκηση στην Ελλάδα, με τους φοιτητές και απόφοιτους από τα πανεπιστήμια της Ελλάδας, στη βάση των ισχυρών πολιτικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δεσμών των δύο χωρών.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


111