Ελπιδοφόρος Νεοκλέους: Η φετινή θα είναι μια απαιτητική χρονιά


«Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2012-2013, επιθυμώ να ευχηθώ στο διδακτικό και το βοηθητικό προσωπικό, όπως και στους μαθητές των σχολείων Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, καλή και παραγωγική χρονιά και κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.

Η φετινή σχολική χρονιά, όπως και η περσινή, θα είναι για όλους μας μια απαιτητική χρονιά. Στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, που συνεχίζεται, θα κληθούμε να συνεχίσουμε την εφαρμογή των Νέων Αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραμμάτων. Παράλληλα, λόγω της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία, θα πρέπει να οργανώσουμε διάφορες εκπαιδευτικές δράσεις, για να πετύχουμε τους υπό έμφαση στόχους και, κυρίως, το στόχο «Η Κύπρος στην Ευρώπη».

Είμαι βέβαιος ότι, και τη φετινή σχολική χρονιά θα αναλάβετε δυναμικά τον παιδαγωγικό- μετασχηματιστικό ρόλο σας, στο πλαίσιο των προσπαθειών για προώθηση των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, με τρόπους όπως είναι η επιμόρφωση σε σχολική βάση, η αξιοποίηση εκπαιδευτικών-πυρήνων για διάχυση/εφαρμογή νέων ιδεών εντός της σχολικής μονάδας, η δημιουργία δικτύου σχολείων, η ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων κ.ο.κ.

Είμαι, επίσης, βέβαιος ότι θα μεριμνήσετε, όπως άλλωστε κάθε χρόνο πράττετε, για να πετύχουμε τους στόχους μας και, πρωτίστως, για να μεταδώσουμε στα παιδιά τη χαρά της μάθησης και τη χαρά της ζωής. Σήμερα χρειαζόμαστε, όσο ποτέ άλλοτε, ενεργούς μαθητές- αυριανούς ενεργούς πολίτες, εργατικούς, ευσυνείδητους, δημιουργικούς αλλά και ευτυχισμένους, χαρούμενους, ζωντανούς. Το έργο του σχολείου και, κατ’ επέκταση, εμάς των εκπαιδευτικών είναι πολυδιάστατο και δύσκολο. Για την επιτέλεσή του απαιτείται υψηλό αίσθημα ευθύνης σε όλους τους τομείς και, ασφαλώς, ικανότητα για ανάληψη των ποικίλων ευθυνών που απορρέουν από τα καθήκοντα, στα οποία καλείστε καθημερινά να ανταποκριθείτε με επιτυχία.

Η ημικατεχόμενη πατρίδα μας στηρίζεται στη δική σας προσφορά και συμβολή, ώστε τα σημερινά παιδιά να καταστούν ικανά να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντος, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις ολοένα αυξανόμενες προκλήσεις που αφορούν όλους μας και συμβάλλοντας, με τον τρόπο αυτό, στην ευημερία του τόπου μας.

Έχοντας υπόψη τις πολλαπλές δυνατότητες, που χαρακτηρίζουν το ανθρώπινο δυναμικό της Δημοτικής Εκπαίδευσης, δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι θα ανταποκριθείτε, συλλογικά και υπεύθυνα, τόσο στις γενικές προκλήσεις των καιρών όσο και στις ειδικές προκλήσεις της νέας σχολικής χρονιάς. Σε αυτή σας την προσπάθεια, θεωρείστε δεδομένη τη δική μου προσωπική συμπαράσταση και βοήθεια, καθώς και του εποπτικού και καθοδηγητικού προσωπικού της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Προσβλέποντας στην επίτευξη του κοινού μας στόχου για ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολείων μας, σας αποστέλλονται, συνημμένα, οδηγίες και πληροφορίες, όπως και σχετικά έντυπα για συμπλήρωση. Σημειώνεται ότι αρκετά έντυπα έχουν διαφοροποιηθεί από την περσινή σχολική χρονιά, γι’ αυτό παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε τα νέα έντυπα. Επίσης, στην παρούσα εγκύκλιο έχουν περιληφθεί έντυπα που για πρώτη φορά τίθενται υπόψη σας προς αξιοποίηση/χρήση

Για εύκολη πρόσβαση στην εγκύκλιο αυτή, στα σχετικά έντυπα, αλλά και σε προηγούμενες σημαντικές εγκυκλίους για τις οποίες γίνεται αναφορά στην εγκύκλιο, μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της Δημοτικής Εκπαίδευσης: http://www.moec.gov.cy/dde/ (Οδηγίες για τη σχολική χρονιά 2012- 2013)".
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


115