Ένα νέο σχέδιο διορισμών πρέπει να είναι ξεκάθαρο και απαλλαγμένο από στρεβλώσεις του παρελθόντος


 ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ ΤΑΣΟΥ*

Είναι άξιον απορίας το πως ο Υπουργός Παιδείας κατάφερε  να παρασύρει ολόκληρο τον εκπαιδευτικό κόσμο σε ένα παιχνίδι εντυπώσεων που δεν οδηγεί πουθενά. Έχει καταφέρει να παρασύρει  τις οργανώσεις και  ιδιαίτερα την ΟΕΛΜΕΚ  μακριά από  πιο σοβαρές διεκδικήσεις, όπως  το σχέδιο αξιολόγησης και  το Λύκειο Επιλογής Μαθημάτων και  ταυτόχρονα   κερδίζει τις εντυπώσεις  αφού  καινοτομεί και τολμά να αντικαταστήσει τους ανίκανους εκπαιδευτικούς με άλλους καινούργιους. Επιπρόσθετα,   με το σκληρό  παζάρι  που στήνει, πιθανό να κερδίσει υποχωρήσεις σε άλλα καίρια ζητήματα. Μαζί του κερδίζουν τις εντυπώσεις και οι μεσάζοντες που θα γεφυρώσουν χάσματα και θα βρουν λύσεις.

Παρά το γεγονός ότι το σχέδιο του Υπουργού δεν αποτελεί εκπαιδευτική προτεραιότητα,  ένα νέο σχέδιο διορισμών  στην εκπαίδευση πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρο και απαλλαγμένο από στρεβλώσεις του παρελθόντος. Επομένως, το νέο σχέδιο δεν πρέπει να περιλαμβάνει καμιά πρόνοια για συμβασιούχους, έκτακτους και αντικαταστάτες. Η λύση για αυτούς τους συναδέλφους δεν πρέπει να αποτελέσει μέρος του νέου σχεδίου.

Για να μην καταντήσει το νέο σχέδιο διορισμού  κοινωνικά  άδικο  με νέους συμβασιούχους και αντικαταστάτες, που και πάλι θα έχουν απαιτήσεις σε κάποιο επόμενο χρονικό σημείο, πρέπει να μπορεί να προβλέπει όσο το δυνατό καλύτερα τις ανάγκες διορισμού σε κάθε ειδικότητα.  Για να γίνει αυτό κατορθωτό χρειάζεται: (α) ένα καινούργιο σχέδιο αξιολόγησης  των εκπαιδευτικών με αυστηρές ασφαλιστικές δικλίδες για απόρριψη  των ανεπαρκών εκπαιδευτικών και (β)  να αλλάξει το λύκειο σε δέσμες μαθημάτων ώστε να μειωθούν οι επιλογές, να μειωθούν οι ειδικότητες και να γίνουν προβλέψιμες οι ανάγκες σε προσωπικό. 

Τέλος, τόσο το νέο σχέδιο προσλήψεων όσο και το νέο σχέδιο αξιολόγησης χρειάζονται τον καθορισμό με μετρήσιμα κριτήρια εκείνων των χαρακτηριστικών που περιγράφουν ποσοτικά και ποιοτικά τον «ικανό» εκπαιδευτικό, αυτόν  που θέλουμε να διδάσκει στα σχολεία μας.

Επομένως, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις δεν έπρεπε καθόλου να συζητούν για ένα νέο σχέδιο πρόσληψης των εκπαιδευτικών. Προτεραιότητα έχουν το Σχέδιο  Αξιολόγησης,  η αλλαγή  του Λυκείου Επιλογής μαθημάτων, η δημιουργία εναλλακτικών επιλογών εκπαίδευσης που να ικανοποιούν τις ανάγκες των μαθητών και της αγοράς εργασίας καθώς και μια σειρά  άλλων ζητημάτων που επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα.

*Διευθυντής Λυκείου Αγίας Φυλάξεως

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


57