Έναρξη ευρωπαϊκού έργου για την προώθηση της Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας από το ΠΚ μέσω Net metering


Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής (ΦΒ) Τεχνολογίας και η Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας του Πανεπιστήμιου Κύπρου ανακοινώνουν την έναρξη του έργου με τίτλο «Promotion of PV energy through net metering optimization (PV-NET)», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του διασυνοριακού προγράμματος MED.

To έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 1,279,526 Ευρώ και συντονιστή το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Για την υλοποίηση του έργου συνεργάζονται φορείς από την Κύπρο (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών), την Ελλάδα (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), τη Σλοβενία (University of Maribor), την Ισπανία (Andalusian Energy Institute - IAT), τη Γαλλία (Agency for Energy and Environment in Rhone-Alpes - RAEE) και την Πορτογαλία (Regional Agency for Enegy and Environment in the Algarve- AREAL).  Το έργο έχει την υποστήριξη της ΑΗΚ και της ΡΑΕΚ, καθώς και τις αντίστοιχες αρχές ηλεκτρισμού και ενέργειας στις υπόλοιπες συμμετέχουσες χώρες. Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου (kick-off meeting) θα πραγματοποιηθεί στις 23-24 Απριλίου 2013 στο Ξενοδοχείο Grand Resort στη Λεμεσό.

Το έργο αφορά το σχεδιασμό μιας βελτιωμένης ενεργειακής πολιτικής για τις ΑΠΕ στη Μεσόγειο, με σκοπό την καλύτερη -από άποψη κόστους και απόδοσης- αξιοποίηση της ΦΒ τεχνολογίας. Εστιάζεται στη βελτιστοποίηση συστημάτων ευφυούς ενεργειακής διαχείρισης με σκοπό να δημιουργηθούν εναλλακτικά, οικονομικά, βιώσιμα μέτρα κατά την εναρμόνιση και επαναξιολόγηση υφιστάμενων κυβερνητικών επιδοτήσεων/ επιχορηγήσεων. Τα ‘ευφυή συστήματα συμψηφισμού’ (smart net metering) μπορούν να αποτελέσουν καλή ενεργειακή πολιτική προώθησης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ, καθώς προσφέρουν την δυνατότητα υπολογισμού και διαχείρισης της καθαρής μέτρησης της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στα κτίρια με αφαίρεση της παραγόμενης ενέργειας από εγκατεστημένα ΦΒ συστήματα.

Μια τέτοια λύση μπορεί να αυξήσει την παρουσία καταναλωτών-παραγωγών στο δίκτυο, οι οποίοι ανάλογα με το ενεργειακό τους προφίλ δύναται ακόμη και να μηδενίσουν το κόστος της συνολικής τους κατανάλωσης σε ηλεκτρισμό. Το πιο σημαντικό σημείο στη συγκεκριμένη προσέγγιση είναι η αποδοτικότερη προώθηση ΦΒ και δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε επιδοτήσεις/επιχορηγήσεις και χωρίς να συμβιβάζεται το όφελος των καταναλωτών, αλλά και των εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες μπορούν να πωλούν την παραχθείσα ενέργεια σε συμφέρουσα τιμή.

Ήδη αρχές ενέργειας των συμμετεχουσών  χωρών έδειξαν ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και πιθανή υιοθέτηση των συστημάτων.

Σχέδια συμψηφισμού θα πρέπει, μέσω της υλοποίησης του έργου PV-NET, να βελτιστοποιηθούν σε κάθε περιοχή που συμμετέχει, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές στρατηγικές ιδιαιτερότητες για την τιμολόγηση της ενέργειας. Επιπλέον, απαιτείται να πεισθεί το καταναλωτικό κοινό για τη βιωσιμότητα και το οικονομικό όφελος που θα προκύψει από την υιοθέτηση ΦΒ και συστημάτων συμψηφισμού σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, όπου το κόστος ηλεκτρισμού είναι ασύμφορο.

Το έργο προτείνει την εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων για ΦΒ συστήματα συμψηφισμού Net Metering) στην Κύπρο, Σλοβενία και Πορτογαλία σε κτίρια διαφόρων χαρακτηριστικών (οικιστικά, εμπορικά, βιομηχανικά κλπ). Σκοπός είναι να μελετηθεί η ενεργειακή πολιτική της κάθε περιοχής, να δημιουργηθεί ένα μοντέλο συμψηφισμού και να αναλυθούν τα δεδομένα που θα προκύψουν από τις πιλοτικές εγκαταστάσεις. Για την υλοποίηση του έργου θα συλλεχθούν δεδομένα κατανάλωσης και τιμολόγησης ώστε τα διάφορα μοντέλα συμψηφισμού να μελετηθούν και να συγκριθούν. Τα πειραματικά δεδομένα που θα προκύψουν από τις πιλοτικές εγκαταστάσεις θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση του μοντέλου, το οποίο θα χαρακτηρίζει την κάθε περιοχή. Έτσι, τα πιλοτικά συστήματα θα αξιοποιηθούν για την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του σχεδίου συμψηφισμού, βελτιώνοντας και επικυρώνοντας τα διαφορετικά μοντέλα.

Το σύστημα συμψηφισμού (Net metering) θεωρείται ιδανικό για τη μετάβαση των ΑΠΕ στην ελεύθερη αγορά ενέργειας και οι περιοχές της Μεσογείου είναι ιδανικές για την υλοποίησή του.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον συντονιστή του έργου καθ. Γεώργιο Η. Γεωργίου, ΦΒ Τεχνολογία, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, τηλ. 22892272, email: geg@ucy.ac.cy
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


154