Έναρξη μαθημάτων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.)


Η Υπηρεσία των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Μέση Εκπαίδευση) είναι σε θέση να ανακοινώσει πως τα μαθήματα στα Κ.Ι.Ε. θα αρχίσουν τη Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017.

 Τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, τα οποία λειτουργούν από το 1960 με μεγάλη επιτυχία, παρέχουν σειρά μαθημάτων σε μαθητές/τριες και ενήλικες, τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές, δίνοντας τη δυνατότητα για ίσες ευκαιρίες μάθησης και συμβάλλοντας στη διά βίου εκπαίδευση.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter29