Έναρξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) Μεσογειακoύ Ινστιτούτου Διεύθυνσης


Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ), που συνιστά το διεθνές σκέλος του Κέντρου Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), ανακοινώνει την έναρξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος πλήρους φοίτησης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), στην αγγλική γλώσσα.

Το ΜΙΔ υπάγεται ως Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες των Άρθρων 1 έως 13 των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013.

Στόχος του Προγράμματος είναι να προσφέρει στους νέους πτυχιούχους τόσο ακαδημαϊκή μόρφωση σε επίκαιρα θέματα Διεύθυνσης, όσο και την ευκαιρία να αναπτύξουν επαγγελματικές διευθυντικές δεξιότητες στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς εργασίας της Κύπρου μέσω πρακτικής κατάρτισης (internship) σε διάφορες επιχειρήσεις/οργανισμούς/κυβερνητικά τμήματα, καθιστώντας τους έτσι περισσότερο ελκυστικούς προς δυνητικούς εργοδότες.

Το Πρόγραμμα βασίζεται στο σύστημα των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων ECTS, είναι δομημένο σε τρία τρίμηνα και αρχίζει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 και ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο του 2016. Το δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα είναι €3.426 με δυνατότητα φοιτητικής χορηγίας και καταβάλλεται σε ισόποσες δόσεις ανά τρίμηνο.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν άνεργοι πτυχιούχοι οποιουδήποτε κλάδου. Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν μια θέση στο Πρόγραμμα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΜΙΔ, www.mim .ac.cy, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015.

Για αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι την 26 η Ιουνίου 2015, η γραπτή εξέταση για εισδοχή στο Πρόγραμμα θα διεξαχθεί στις 30 Ιουνίου 2015. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι την 4 η Σεπτεμβρίου 2015 η γραπτή εξέταση θα διεξαχθεί στις 8 Σεπτεμβρίου 2015.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Προϊστάμενο του ΜΙΔ κ. Άκη Νικολαΐδη στο τηλέφωνο 22806117 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στη Γραμματεία του ΜΙΔ, στα τηλέφωνα 22806131 ή 22806128.

 

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


84