Έναρξη Θερινής Ώρας για το 2017


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι η περίοδος της Θερινής Ώρας για το 2017 θα αρχίσει η ώρα 3 π.μ. της Κυριακής, 26 Μαρτίου. Κατά την ώρα αυτή, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν κατά μια ώρα μπροστά.
Σχετικό Διάταγμα δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22 Ιουλίου 2016 (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4956, Κ.Δ.Π. 219/2016).
Η περίοδος της Θερινής Ώρας θα τερματιστεί την Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2017.
Ο πιο πάνω θεσμός εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


75