Εναρκτήρια συνάντηση ΥΠΠ και Ernst and Young για εξορθολογισμό των Προγραμμάτων Αγοράς Υπηρεσιών


Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα  2 Ιουλίου 2018 η εναρκτήρια συνάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού και της Γενικής Διευθύντριας με τους εμπειρογνώμονες του διεθνούς οίκου Ernst & Young, οι οποίοι έχουν αναλάβει την ετοιμασία μελέτης για εξορθολογισμό όλων των Προγραμμάτων Αγοράς Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

 Στο πλαίσιο της μελέτης, αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, οι εμπειρογνώμονες θα χαρτογραφήσουν τον υφιστάμενo τρόπο λειτουργίας των Προγραμμάτων, στη βάση των συναντήσεων που θα πραγματοποιήσουν με τους υπεύθυνους λειτουργούς των Προγραμμάτων και τους αρμόδιους Διευθυντές, θα εξετάσουν τα δεδομένα που ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και θα συναντηθούν με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των συνδικαλιστικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων καθώς και των εκπροσώπων των Προγραμμάτων, οι οποίοι θα κληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία και να παραθέσουν τις απόψεις τους.
 Οι εισηγήσεις των εμπειρογνωμόνων θα τεθούν υπ’ όψιν Τεχνικής Επιτροπής που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, με σκοπό την ετοιμασία συγκεκριμένης Πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο, όπου θα παρατίθενται όλα τα δεδομένα και θα υποβάλλονται εισηγήσεις για τον εξορθολογισμό και τη βέλτιστη λειτουργία των Προγραμμάτων καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους εκπαιδευόμενους.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


122