Εναρκτήρια τελετή εκπαιδευτικών σεμιναρίων Πανεπιστημίου Frederick


Το Πανεπιστήμιο Frederick προσκαλεί στην εναρκτήρια τελετή των εκπαιδευτικών σεμιναρίων τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα 8:30–11:00. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (European Space Agency-ESA) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick και το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα ασχοληθούν με θέματα που αφορούν τεχνολογίες ραντάρ και τις εφαρμογές τους στην Κύπρο σε σχέση με τη δορυφορική τηλεπισκόπηση. Συνδιοργανωτές των σεμιναρίων είναι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Στην εναρκτήρια τελετή θα παρουσιαστεί η πορεία ένταξης της Κύπρου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και οι εθνικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε σχέση με τη διαστημική πολιτική.
Πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά σεμινάρια διατίθενται στην ιστοσελίδα: http://www.frederick.ac.cy/space
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


127