Ενδιαφέρει τους υποψηφίους για τα ΑΑΕΙ Ελλάδας


Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις  προτιμήσεις των υποψηφίων ανά Σχολή/Τμήμα για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων: www.moec.gov.cy/ypexams  -       Ανακοινώσεις.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


139