Ενδιαφέροντα στοιχεία μέσα από τη Συνοπτική Έκθεση της ΕΕΥ για το 2017


Κατάλογοι, διορισμοί, συμβάσεις, αντικαταστάσεις, κατανομή, εκπαιδευτικών, οικονομικό κόστος

To Paideia-News τη συνοπτική έκθεση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας στην οποία υπάρχουν ενδιαφέροντα στοιχεία και γραφήματα.

 1. Αιτήσεις για εγγραφή στους πίνακες διοριστέων και στους πίνακες διορισίμων (1.1.2017 – 31.12.2017)
 2. Μόνιμοι διορισμοί στη δημόσια εκπαίδευση, κατά εκπαιδευτική βαθμίδα, κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018
 3. Διορισμοί με σύμβαση στη δημόσια εκπαίδευση, κατά εκπαιδευτική βαθμίδα, κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018
 4. Συμβάσεις αορίστου διαρκείας στη δημόσια εκπαίδευση, κατά εκπαιδευτική βαθμίδα, κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018
 5. Βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικών λειτουργών, κατά εκπαιδευτική βαθμίδα, στη δημόσια εκπαίδευση, κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018 (Δεκέμβριος 2017)
 6. Κατανομή των εκπαιδευτικών λειτουργών, κατά θέση και εκπαιδευτική βαθμίδα, κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018 (Δεκέμβριος 2017)
 7.  Διορισμοί αντικαταστατών κατά τα έτη 2004-2017
 8. Οικονομικό κόστος αντικαταστάσεων κατά τα έτη 2004-2017
  Η έκθεση  στο πιο κάτω έγγραφο:
   Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


217