Ενδυναμώνοντας τους νέους μέσω της Θετικής Ψυχολογίας και της ενίσχυσης βασικών δεξιοτήτων ζωής


ΤΗΣ ΒΙΚΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ*

Το SUCCESS είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο αναπτύσσει βασικές δεξιότητες ζωής και απασχολησιμότητας, συνδυάζοντας τις αρχές και βασικές έννοιες της θετικής ψυχολογίας (ανθεκτικότητα, δυνατά στοιχεία χαρακτήρα, θετικά συναισθήματα, νόημα ζωής) με δέκα βασικές επαγγελματικές δεξιότητες (επικοινωνία, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, κίνητρο, ομαδική εργασία, αυτογνωσία και αυτοδιαχείριση, θετική παρουσίαση εαυτού, λήψη αποφάσεων, επίλυση προβλημάτων, διαπραγμάτευση). Ο κύριος στόχος του Έργου είναι να εκπαιδεύσει τους σχολικούς σύμβουλους και τους σύμβουλους επαγγελματικού προσανατολισμού, έτσι ώστε να μεταφέρουν νέες γνώσεις και δεξιότητες στου/στις νέους/ες σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Aναπτύσσοντας αυτές τις δεξιότητες οι νέοι/ες μας, μπορούν να επωφεληθούν τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, αποκτώντας χρήσιμα εφόδια για άνθιση και επιτυχία στην αγορά εργασίας και στη ζωή γενικότερα, το οποία δεν διδάσκονται στα σχολεία.

Το εκπαιδευτικό εργαλείο διατίθεται στην ιστοσελίδα του έργου και μπορεί να αξιοποιηθεί από σχολικούς συμβούλους, συμβούλους Επαγγελματικού προσανατολισμού, εκπαιδευτές, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, γονείς, μαθητές/τριες και γενικά όσους/ες επαγγελματίες εργάζονται με νέους.

Το Έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια των στρατηγικών συμπράξεων του προγράμματος ERASMUS + για τη σχολική εκπαίδευση. Το έργο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2017 με διάρκεια 24 μηνών. Η κοινοπραξία αποτελείται από 6 έμπειρους οργανισμούς: το Πανεπιστήμιο Βίλνιους (Συντονιστής) στη Λιθουανία, την εταιρεία GrantXpertConsultingLtd και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης (Ν. Χαραλάμπους) Ltd στην Κύπρο, το ICEPE στην Ιρλανδία, την Ελληνική Εταιρεία Θετικής Ψυχολογίας στην Ελλάδα και το CESIE στην Ιταλία.

Για περισσότερες πληροφορίες

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: https://www.eusuccess.eu/

FACEBOOK: SUCCESS.EU17

YOUTUBE: SUCCESS.EU17

Copyright © SUCCESS - 2017-1-LT01-KA201-035247

Εκ μέρους των συνεργατών στην Κύπρο,

*Εκπαιδεύτρια/ Διευθύντρια Ινστιστούτου Ανάπτυξης (Ν. Χαραλάμπους) Ltd
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter276