Ενημέρωση Φορέα για την παράλληλη φοίτηση


Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, κατά την 26η Σύνοδό του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Ιανουαρίου 2018, αποφάσισε και ανακοινώνει τα ακόλουθα: 
Τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν ποσόστωση (numerous clausus), όσον αφορά στην εισαγωγή φοιτητών με παράλληλη φοίτηση και να ενημερώνουν τον Φορέα για τον αναμενόμενο αριθμό φοιτητών με παράλληλη φοίτηση σε άλλο ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης, στην αίτηση για αξιολόγηση- πιστοποίηση προγράμματος σπουδών. 

Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη φοίτηση σε προγράμματα σπουδών που οδηγούν σε απόκτηση καταληκτικού τίτλου στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο, π.χ πτυχίο Νομικής, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αγγλικής Φιλολογίας, ανεξάρτητα από την επιμέρους εξειδίκευση του καταληκτικού τίτλου και τους όρους φοίτησης (μερική ή εξ ολοκλήρου φοίτηση). 
Νοείται ότι φοιτητής δεν μπορεί να φοιτά ταυτόχρονα με καθεστώς πλήρους φοίτησης σε δύο ιδρύματα.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


132