Ενημέρωση των Πανεπιστημίων Κύπρου για τις δράσεις ΥΠΠ κατά της βίας και παραβατικότητας στα σχολεία


 Πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή στο Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού (ΥΠΠ) συνάντηση μεταξύ της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης(ΟΑΠ) και του Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ), με εκπροσώπους των Δημοσίων και Ιδιωτικών Ανώτατων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της Κύπρου. Χαιρετισμό στη συνάντηση απηύθυνε η Γενική Διευθύντρια του ΥΠΠ, κα Αίγλη Παντελάκη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με στόχο την ενημέρωση των πανεπιστημίων για το ρόλο και τις δράσεις της ΟΑΠκαι του ΠΑ.ΒΙ.Σκαι τη διερεύνηση των προοπτικών συνεργασίας με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παραβατικότητας στο χώρο του σχολείου. Προϋπόθεση για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παραβατικότητας στο χώρο του σχολείου,είναι ηδημιουργίαστοχευμένωνπρογραμμάτων/δράσεων και ο σχεδιασμός ολιστικών και συστημικών παρεμβάσεωνπου στηρίζονται στην επιστημονική γνώση και τεκμηρίωση.

Στην ενημερωτική συνάντηση έγινε παρουσίαση της δομής των δύο φορέων του ΥΠΠ, του έργου και της δράσης που επιτελούν, καθώς και των  δεδομένων και πεπραγμένων απο την σύσταση τους μέχρι σήμερα. Στη συνάντηση διερευνήθηκαν επίσης οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ  ΟΑΠ/ΠΑΒΙΣ με τα Ανώτατα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης και εφαρμογής προγραμμάτων στήριξης για παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


96