Ενώπιον της Επιτρ. Περιβάλλοντος το Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή του Ινστιτούτου Κύπρου


Το Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή για τη λεκάνη απορροής του Πεδιαίου Ποταμού παρουσίασαν οι ερευνητές του τομέα διαχείρισης υδάτινων πόρων του Ινστιτούτου Κύπρου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου. Οι μελέτες και τα κλιματικά μοντέλα που εκπονήθηκαν από το Ινστιτούτο Κύπρου καταδεικνύουν ότι οι συνθήκες στην Κύπρο γίνονται πιο θερμές και ξηρές, ενώ αναμένονται περισσότερα ακραία φαινόμενα όπως οι πλημμύρες. Με αυτά τα δεδομένα η κοινωνία επιβάλλεται να είναι ενήμερη, έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί στις αλλαγές αυτές.

Το σχέδιο προσαρμογής για τη λεκάνη απορροής του Πεδιαίου Ποταμού εκπονήθηκε στο πλαίσιο του BEWATER, ενός Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος της θεματικής ενότητας Επιστήμη και Κοινωνία, σε στενή συνεργασία με εθνικούς και τοπικούς φορείς από τους τομείς της γεωργίας, των υδάτινων πόρων, του περιβάλλοντος, της εκπαίδευσης και της ευρύτερης κοινωνίας. Παρόμοια σχέδια προσαρμογής αναπτύχθηκαν στην Ισπανία, τη Σλοβενία ​​και την Τυνησία, με την υποστήριξη ερευνητικών οργανισμών από το Βέλγιο, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δρ. Αδάμος Αδάμου, τόνισε τη σημασία συμμετοχής της Κύπρου σε τέτοια Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα συνεργασίας.

Στο πλαίσιο του σχεδίου προσαρμογής, διοργανώθηκαν διάφορες δραστηριότητες για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών κάθε ηλικίας, ως προς τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Ο Δρ. Ηλίας Γιαννάκης του Ινστιτούτου Κύπρου, τόνισε ενώπιον της Επιτροπής Περιβάλλοντος τη σημασία της συνεργασίας ερευνητικών φορέων με κοινωνικούς εταίρους για τη διαμόρφωση αποτελεσματικών και οικονομικά αποδοτικών λύσεων προς αντιμετώπιση των πολυδιάστατων προκλήσεων των κλιματικών αλλαγών.

Στο σχέδιο προσαρμογής παρουσιάζονται αναλυτικά τριάντα μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, το κόστος εφαρμογής των οποίων έχει ποσοτικοποιηθεί από τους ερευνητές. Ο Δρ. Χρίστος Ζουμίδης του Ινστιτούτου Κύπρου εξήγησε στα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ότι οι πιθανότητες μελλοντικών πλημμυρών στην αστική περιοχή της Λευκωσίας θα μπορούσαν να μειωθούν εάν οι πολίτες εγκαταστήσουν συστήματα συλλογής όμβριων υδάτων και επαναχρησιμοποίησης του νερού.

Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν την κατασκευή διαπερατών επιφανειών και πράσινων οροφών με ανθεκτικά ενδημικά φυτά. Η αυστηρή εφαρμογή του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής τονίστηκε ως βασική επιλογή για τη μείωση της ρύπανσης των υδάτινων πόρων από την απορροή αγροχημικών υπολειμμάτων και κτηνοτροφικών αποβλήτων.

Στο σχέδιο προσαρμογής δίνεται επίσης προτεραιότητα στην αδειοδοτημένη ανόρυξη γεωτρήσεων, την εγκατάσταση μετρητών και την τιμολόγηση όλων των χρήσεων του νερού ως κύρια μέτρα για την προστασία των υπόγειων υδάτων κάτω από ένα μεταβαλλόμενο κλίμα. Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δρ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, υπογράμμισε την ανάγκη εφαρμογής των μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή που περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο σχέδιο.

Τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής των Αντιπροσώπων αναγνώρισαν τη σημασία της επιστημονικής έρευνας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και εξέφρασαν την προθυμία τους για περαιτέρω συνεργασία προς την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων. Επίσης, ενθάρρυναν τους ερευνητές να προχωρήσουν προς την υλοποίηση των μελετών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Δρα Ηλία Γιαννάκη, τηλ: +357 22208683, Email: [email protected]
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


103