Ενοποιημένες και ασφαλισμένες πλέον οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου


Ένα σημαντικό βήμα προς την ενοποίηση και ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται προς την πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά και την ευρύτερη κοινωνία πραγματοποιεί  το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μετά και την υπογραφή των συμβολαίων για δύο συμβάσεις του έργου Η- Πανεπιστήμιο, που έγινε την Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013.

Τα συμβόλαια για την έναρξη έργων, ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, υπογράφτηκαν εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου από τον Πρύτανη, Καθηγητή Κωνσταντίνο Χριστοφίδη και εκ μέρους των εταιρειών Logicom Solutions Ltd και NewCytech Business Solutions Ltd από τους κ. Κώστα Καλοψιδιώτη Αναπληρωτή Διευθυντή Προσφορών και Διευθυντή Έργων και κ. Αδάμο Χριστοδούλου, Διευθύνων Σύμβουλος των εταιρειών αντίστοιχα. Στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας παρευρέθηκαν επίσης ο ιδιοκτήτης του Έργου H-Πανεπιστήμιο, Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης Καθηγητής Μάριος Μαυρονικόλας  και τα μέλη της Καθοδηγητικής Επιτροπής του Έργου κ. Ανδρούλλα Θεοφάνους, Αναπληρώτρια του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών και κ. Αγαθοκλής Στυλιανού, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Πληροφορικών Συστημάτων. 

Με την υλοποίηση των δύο έργων, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, οι οποίες προσφέρονται και προς την ευρύτερη κοινωνία, θα είναι πλέον ενοποιημένες και ασφαλισμένες. Τα ποσά που δαπανούνται για τις Συμβάσεις του έργου Η- Πανεπιστήμιο είναι συγχρηματοδοτούμενα από κονδύλια των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε δηλώσεις του ο Πρύτανης εξέφρασε την εκτίμηση ότι στο θέμα των Διαρθρωτικών Ταμείων η Κύπρος θα τύχει προνομιακής μεταχείρισης σημειώνοντας ότι η ΕΕ επιθυμεί την επένδυση χρημάτων στην ανάπτυξη, την καινοτομία και την τεχνολογία.

Οι συμβάσεις αφορούν α) το Σύστημα Διαδικτυακής Πύλης και Ενοποιημένων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών με ανάδοχο εταιρεία την Logicom Solutions Ltd και β) Υπηρεσίες Προστασίας, Ασφάλειας και Επιχειρησιακής Συνέχειας με ανάδοχο εταιρεία τη NewCytech Business Solutions Ltd.

Η διαδικτυακή πύλη (internet portal) του Πανεπιστημίου Κύπρου θα λειτουργεί ως το κοινό σημείο πρόσβασης για όλες τις υπηρεσίες και πληροφορίες που θα παρέχονται από τα συστήματα του Πανεπιστημίου στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και σε χρήστες εκτός του Πανεπιστημίου.

Μέσω της πύλης, θα  μπορεί ο οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος χρήστης των συστημάτων του Πανεπιστημίου, με ένα και μοναδικό λογαριασμό, να έχει πρόσβαση στα συστήματα, υπηρεσίες και πληροφορίες που χρειάζεται και δικαιούται να έχει πρόσβαση.

Οι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου θα παρέχονται σε ακαδημαϊκό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό, σε φοιτητές (υφιστάμενους και μελλοντικούς), αποφοίτους και την ευρύτερη κοινωνία.

Οι κυριότερες υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω της Διαδικτυακής Πύλης διακρίνονται σε ακαδημαϊκά θέματα, βιβλιοθήκη, ηλεκτρονική εκπαίδευση, θέματα προσωπικού και διοικητικά θέματα.

Παράλληλα, η ενοποίηση των συστημάτων θα αυξήσει την ικανότητα του Πανεπιστημίου στην παροχή υψηλότερου επιπέδου υπηρεσιών αφού θα απλοποιήσει τις διαδικασίες και θα αυτοματοποιήσει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των συστημάτων. Οι υπηρεσίες θα είναι πλέον προσβάσιμες στους χρήστες χωρίς να είναι αναγκαίο να γνωρίζουν ποιες υπηρεσίες εμπλέκονται για την υλοποίηση  τους.

Σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες προστασίας, ασφάλειας και επιχειρησιακή συνέχειας, θα παρέχεται α) Υπηρεσία Φιλτραρίσματος Περιεχομένου με στόχο στην προστασία των δεδομένων, συστημάτων και χρηστών του Πανεπιστημίου από κακόβουλο περιεχόμενο ιστοσελίδων ή κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να περιλαμβάνει μια ιστοσελίδα καθώς και β) αναβάθμιση του Συστήματος Πρόληψης Δικτυακών Εισβολών (IPS) με στόχο στην προστασία των δεδομένων, συστημάτων και χρηστών από δικτυακές απειλές και εισβολές.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


96