Εντός των ημερών αρχίζει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων του Φοιτητικού Πακέτου


Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) ανακοινώνει, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις των φοιτητικών οργανώσεων και των εμπλεκομένων με τα φοιτητικά θέματα υπηρεσιών, αποφάσισε την υιοθέτηση μέτρων σε καθορισμένα χρονικά πλαίσια με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση της φοιτητικής επιδοματικής πολιτικής και τον εξορθολογισμό των υφιστάμενων διαδικασιών. Οι νέες διαδικασίες αναμένεται να εφαρμοστούν το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. 

Συγκεκριμένα, έχοντας θέσει ως χρονικό ορίζοντα τον Σεπτέμβριο του 2015, το ΥΠΠ προχωρεί στη σύσταση Ενιαίου Φορέα / Αρχής που θα φέρει την ευθύνη για τη διαχείριση όλων των εκπαιδευτικών επιδομάτων από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Για το σκοπό αυτό έχει ήδη οριστεί χρονοδιάγραμμα διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, ούτως ώστε να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις σε σχέση με τη μορφή του Ενιαίου Φορέα/Αρχής αλλά και σε σχέση με τα κριτήρια παραχώρησης των ενοποιημένων εκπαιδευτικών επιδομάτων. Μέσα από τη διαβούλευση αυτή αναμένονται επίσης η οριστικοποίηση του σχετικού Νομοσχεδίου καθώς και η οριστικοποίηση του νέου ενιαίου εντύπου αίτησης για την παροχή των εκπαιδευτικών επιδομάτων.

Σε σχέση με το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 17 Φεβρουαρίου 2015, αποφάσισε όπως τα φοιτητικά επιδόματα, το Φοιτητικό Πακέτο (ΦΠ) και η Φοιτητική Χορηγία (ΦΧ), παραχωρηθούν ως έχουν, δηλαδή:

(α) Η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών θα παραχωρήσει τη ΦΧ με τα ίδια κριτήρια που ίσχυαν για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, βάσει των «Περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας Νόμων του 2011-12».

(β) Το ΥΠΠ θα παραχωρήσει το ΦΠ, με βάσει των  υφιστάμενων κριτηρίων, σε φοιτητές που σπουδάζουν στην Κύπρο σε Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, καθώς και σε Δημόσιες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

(γ) Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου θα παραχωρήσει το ΦΠ για τους φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό με τα υφιστάμενα κριτήρια.

Εντός των ημερών θα αρχίσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων του ΦΠ στα δύο δημόσια πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο Κύπρου και Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου), στα πέντε ιδιωτικά πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο Frederick, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας,  Πανεπιστήμιο Νεάπολις και Πανεπιστήμιο UCLAN Cyprus), καθώς επίσης στις δύο Δημόσιες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου και Δασικό Κολέγιο).

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


87