Έντυπα επιχορηγήσεων για πολιτιστικές εκδηλώσεις 2012


Για το 2012, έχουν ανακοινωθεί τα εξής έντυπα:

  1. 1.Πρόγραμμα Ετήσιων Επιχορηγήσεων Δήμων
  2. 2.Πρόγραμμα Ετήσιων Επιχορηγήσεων Κοινοτήτων
  3. 3.Πρόγραμμα Ετήσιων Επιχορηγήσεων Πολιτιστικών Φορέων
  4. 4.Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων για Φυσικά Πρόσωπα

Η προθεσμία υποβολής αίτησης λήγει την Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα Έντυπα από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού www.moec.gov.cy (Σύνδεσμος «Ανακοινώσεις»).

Από τη Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011, τα έντυπα θα διατίθενται και σε έντυπη μορφή στο ισόγειο του κτιρίου των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στη διεύθυνση Ιφιγενείας 27, 2007 Στρόβολος, Τηλ.: 22809825 / 22809819

Σημειώνεται ότι για το θέμα της επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών, ετοιμάζεται και θα κυκλοφορήσει σύντομα ξεχωριστό έντυπο.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


95