Επαναπροκήρυξη θέσεων εισδοχής σε προγράμματα σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου 2013-14


 Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι επαναπροκηρύσσει αιτήσεις εισδοχής φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, στα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών :
Προγράμματα Σπουδών που προσφέρονται στην Ελληνική Γλώσσα

 • Προπτυχιακό επίπεδο:
  • Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
  • Αστυνομικές Σπουδές (αναβάθμιση διπλώματος Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου)
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Μεταπτυχιακό επίπεδο (Μάστερ):
  • Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος
  • Επικοινωνία και Δημοσιογραφία
  • Επιστήμες της Αγωγής
  • Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα
  • Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας
  • Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κατεύθυνση «Διοίκηση Επιχειρήσεων Αγροτροφίμων»
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
  • Τραπεζική και Χρηματοοικονομική
   Προγράμματα Σπουδών που προσφέρονται στην Αγγλική Γλώσσα
 • Μεταπτυχιακό επίπεδο (Master):
  • MA in Educational Leadership (Joint Degree Offered by OUC & the Saint Louis University)
  • Business Administration (MBA)

Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται μέσω της Διαδικτυακής Πύλης της Υπηρεσίας Σπουδών και Μητρώου Φοιτητών μέχρι και την Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013. Σχετικός ηλεκτρονικός σύνδεσμος : http://portal.ouc.ac.cy/applicants.aspx
Περισσότερη πληροφόρηση για τα προσφερόμενα Προγράμματα Σπουδών, καθώς και για τις προϋποθέσεις εισαγωγής, θα υπάρχει στον ιστοχώρο του Πανεπιστημίου (www.ouc.ac.cy) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποβολής των αιτήσεων.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


151