Επιβεβαίωση ημερομηνίας τερματισμού σύμβασης απασχόλησης στα Eπιμορφωτικά


Αφορά στους Τοπικούς Υπεύθυνους και Εκπαιδευτές-Επιμορφωτικών Κέντρων Υ.Π.Π.

Σας πληροφορώ ότι έχει αποσταλεί επιστολή στον Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που του γνωστοποιεί/βεβαιώνει ότι η ημερομηνία τερματισμού της σύμβασης απασχόλησης των Τοπικών Υπευθύνων και Εκπαιδευτών, που προσφέρουν υπηρεσίες ως αυτοεργοδοτούμενοι στα Επιμορφωτικά Κέντρα, είναι η Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014.

Η παρούσα βεβαίωση θα θεωρηθεί από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις ως δήλωση τερματισμού απασχόλησης/σύμβασης, η οποία καλύπτει όλους τους Τοπικούς Υπεύθυνους και Εκπαιδευτές των Επιμορφωτικών Κέντρων, για το σχολικό έτος  2013-2014, και ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να προσκομισθεί οποιαδήποτε άλλη δήλωση τερματισμού απασχόλησης/σύμβασης από τον καθένα ξεχωριστά.

Τα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού παραμένουν στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.

ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


60