Επίδομα τέκνου, μονογονεϊκής οικογένειας και σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα


Το Υπουργείο Οικονομικών με ανακοίνωσή του  πληροφορεί τις τρίτεκνες/πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες καθώς και τους συνταξιούχους σε νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα ότι θα τους καταβληθούν έκτακτα το επίδομα τέκνου και το επίδομα σε συνταξιούχους για το μήνα Φεβρουάριο, αντίστοιχα, μέχρι τα μέσα Μαρτίου 2013. Το επίδομα τέκνου θα καταβληθεί σε πολύτεκνες/τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες των οποίων η αίτηση για το 2013 έχει εξεταστεί και εγκριθεί, καθώς και σε όσες το εισόδημα με βάση τα στοιχεία της περσινής τους αίτησης δεν ξεπερνούσε τις €39.000.

Η καταβολή του επιδόματος γίνεται σε έκτακτη βάση με σκοπό την άμβλυνση της δυσχερούς θέσης των οικογενειών αυτών, αφού η νομοθεσία προνοεί την έναρξη καταβολής του επιδόματος σε δικαιούχους μετά την παρέλευση του πρώτου τετραμήνου του έτους.

Παράλληλα, καλούνται όσες τρίτεκνες/πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες δεν έχουν υποβάλει αίτηση για το επίδομα τέκνου και επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας (ενιαίο έντυπο), να το πράξουν το συντομότερο δυνατό. Το έντυπο της αίτησης μπορεί να εξασφαλιστεί από τα γραφεία της Υπηρεσίας, το γραφείο εξυπηρέτησης στο Υπουργείο Οικονομικών, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, καθώς και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών: http://www.mof.gov.cy.

Το επίδομα σε συνταξιούχους σε νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα θα καταβληθεί επίσης έκτακτα στους υφιστάμενους δικαιούχους στη βάση των στοιχείων της περσινής τους αίτησης. Αναμένεται η οριστικοποίηση νέου Σχεδίου με νέα εισοδηματικά κριτήρια, για το οποίο θα ακολουθήσει ενημερωτική ανακοίνωση σε εύθετο χρόνο.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


93