Επιικύρωση διορισμών εκπαιδευτικών Δημοτικής σε μόνιμες θέσεις από το 2010


Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Παρασκευής 19 Απριλίου 2013:

Ο διορισμός με δοκιμασία της κ. Κούλας Χαρίτωνος, από την 1η Μαρτίου 2006, στη μόνιμη θέση Δασκάλου, Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, επικυρώνεται.               (Δ 13752)

Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από την 1η Σεπτεμβρίου 2010, στη μόνιμη θέση Νηπιαγωγού, Σχολειών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση), επικυρώνονται:

Ελένη Φιλππτίδου-Κυρατζή       (Δ.13905)

Χριστιάνα Χριστοφή      (Δ.14356)

Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από την 1η Σεπτεμβρίου 2010, στη μόνιμη θέση Δασκάλου. Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, επικυρώνονται:

Μαρία Σάββα   (Δ14710)

Κωνσταντία Τερζή (Δ14740)

Στέλλα Ηλία       (Δ14748)

Νικολέττα Κοντού (Δ14860)

Έλενα Χριστοφόρου      (Δ14864)

Πέρσια Δάφνου              (Δ14909)

Αθηνούλα Ξενή  (Δ14910)

Βαλεντίνο Καρακουλάκη (Δ14919

Μερόπη Παπαχαραλάμπους    (Δ/15118)

Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από την 1η Σεπτεμβρίου 2010, στη μόνιμη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών), Σχολειών Δημοτικής Εκπαίδευσης, επικυρώνονται:                ,

Στέλλα Δημητρίου          (Δ140007)

Σωτηρούλα Ευσταθίου (Δ14196)

Αντρούλα Πολή               (Δ.14469)

Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από την 1η Σεπτεμβρίου 2010, στη μόνιμη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού

(Λογοθεραπείας), Σχολειών Δημοτικής Εκπαίδευσης, επικυρώνονται:

Σοφία Σαββίδου              (Δ.13610)

Βασιλεκίνα Νεοφυτου  (Δ13988)

Κωνσταντία Χρίστου  (Δ14097)
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


172