Επικύρωση διορισμών εκπαιδευτικών Μέσης σε μόνιμες θέσεις από την 1η Σεπετεμβρίου 2010


Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Παρασκευής 19 Απριλίου 2013:

Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από την 1η Σεπτεμβρίου 2010, στη μόνιμη θέση Καθηγητών Αγγλικών  Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης επικυρώνονται:

Χρυστάλλας Μαυρή  (Μ17061

Νίρυ Λάντο Ραβατομάνγκα (Μ17471 )

Ο διορισμός με δοκιμασία της κ. Ουρανίας Βαλιαντή από την 1 π Σεπτεμβρίου 2010, στη μόνιμη θέση Καθηγητή Μαθηματικών, Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, επικυρώνεται.    (Μ.14617)

Ο διορισμός με δοκιμασία της κ. Καλλισθένης Νεοκλέους από την 1η Σεπτεμβρίου 2010, στη μόνιμη θκπΐ Καθηγητή Μουσικής. Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, επικυρώνεται.   (Μ. 17138)

Ο διορισμός με δοκιμασία της κ. Ανδρούλλας Θεοδοσίου από την 1η Σεπτεμβρίου 2010, στη μόνιμη θέση Καθηγητή Οικιακής Οικονομίας, Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, επικυρώνεται. (Μ.17453)

Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από την 1η Σεπτεμβρίου 2010, στη μόνιμη θέση Καθηγητή Φιλολογικών, Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, επικυρώνονται:

Ολυμπίας Τιμοθέου-Κοντογιάννη (Μ.16315)
Παναγιώτας Χριστοφόρου (Μ. 17512)

Ο διορισμός με δοκιμασία της κ. Φροσούλας Ταλιαδώρου από την 1η Σεπτεμβρίου 2010, στη μόνιμη θέση Εκπαιδευτή Γραφικών Τεχνών, Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, επικυρώνεται. (Μ.14617)
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


159