Επικύρωση διορισμών στη μόνιμη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού


Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2017:

Ο διορισμός με δοκιμασία της κας Γρηγορίας Γιάγκου, από την 1η Σεπτεμβρίου 2014, στη μόνιμη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού (Κωφών), Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, επικυρώνεται.

(Δ.14823)

Ο διορισμός με δοκιμασία της κας Δέσποινας Μοτίτου, από την 1η Σεπτεμβρίου 2014, στη μόνιμη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού (Γυμναστικής), Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, επικυρώνεται.

(Δ.15084)

Ο διορισμός με δοκιμασία της κας Δέσποινας Πιτσιλλή, από την 1η Σεπτεμβρίου 2014, στη μόνιμη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού (Μουσικοθεραπείας), Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, επικυρώνεται.

(Δ.15737)

Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από την 1η Σεπτεμβρίου 2014, στη μόνιμη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού (Λογοθεραπείας), Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, επικυρώνονται:

Κυριακή Αναστασίου              (Δ.15433)

Βικτώρια Πουταχίδου             (Δ.15498)

Ιωάννης Τσίμαρης                  (Δ.15659)

Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από την 1η Σεπτεμβρίου 2014, στη μόνιμη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών), Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, επικυρώνονται:

Ιωάννα Δημητρίου                  (Δ.15043)

Αθηνά Αβρααμίδου                (Δ.15129)

Κωνσταντία Σταυρή                (Δ.15309) 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


139