Επικύρωση όλων των διορισμών Μέσης σε μόνιμη θέση Καθηγητή, από το 2009 και 2010


Η ηλεκτρονική μας εφημερίδα paideia-news.com αναδημοσιεύει όλα τα ονόματα των εκπαιδευτικών Μέσης, των οποίων ο διορισμός σε μόνιμη θέση Καθηγητή επικυρωθηκε και έχει δημοσιευτεί στην τελευταία έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας.  

Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από την 1η Σεπτεμβρίου 2009 στη μόνιμη θέση Καθηγητή Φιλολογικών, Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης επικυρώνονται :

Δήμητρας Χριστοδούλου ……………………………………………………………………………………… (Μ15116)

Νίκου Νικολάου     ………………………………………………………………………………………………… (Μ15159)

Η συνέχεια στο έγγραφο που ακολουθεί:
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


157