Επιμορφωτικά: Ευθύνη εκπαιδευτών και τοπικών υπευθύνων η πληρωμή των τελών των εγγραφέντων


Τα μαθήματα των Επιμορφωτικών Κέντρων άρχισαν από τις 19 Οκτωβρίου 2015 και συνεχίζονται σταδιακά. Το Υπουργείο Παιδείας  ανακοινώνει ότι τα ενδιαφερόμενα άτομα που έχουν εγγραφεί ηλεκτρονικά ειδοποιούνται τηλεφωνικά ή με μήνυμα, από τους εκπαιδευτές τους για τη μέρα και ώρα της πρώτης συνάντησης.

Μετά τη δεύτερη συνάντηση (όχι πριν τις 27 Οκτωβρίου 2015 οπότε θα ανοίξει το σύστημα πληρωμής) και εφόσον είναι βέβαιη η λειτουργία της ομάδας, είναι ευθύνη των εκπαιδευτών, σε συνεννόηση με τους Τοπικούς Υπεύθυνους και τους Διευθυντές/οντες των Επιμορφωτικών Κέντρων,  να δώσουν οδηγία στα μέλη της ομάδας να πληρώσουν τα τέλη (δίδακτρα). Ταυτόχρονα θα υπενθυμίζουν στο κάθε μέλος τον κωδικό εγγραφής/πληρωμής του. 

Η πληρωμή θα γίνει από το κάθε μέλος, μέσω JCC Smart, από δικό του λογαριασμό ή σε όλα τα Συνεργατικά Ιδρύματα και στα υποκαταστήματα της Τράπεζας Κύπρου, της Alpha Bankκαι της Ελληνικής Τράπεζας. Η αναζήτηση μέσω JCC smart θα γίνεται με τις λέξεις «κλειδία» Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού  ή Επιμορφωτικά Κέντρα.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


80