Επιμορφωτικά Σεμινάρια ΟΜΕΡ Κύπρου Λευκωσίας και Λεμεσού


   Η ΟΜΕΡ Κύπρου (Παγκόσμια Οργάνωση Προσχολικής Αγωγής – επιτροπή Κύπρου) οργανώνει για όλες τις Νηπιαγωγούς (δημοσίων, ιδιωτικών και κοινοτικών Νηπιαγωγείων) καθώς και φοιτητές/ φοιτήτριες των τμημάτων Επιστημών της Αγωγής Σειρά Επιμορφωτικών Εργαστηρίων με θέμα διάφορες πτυχές του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος. Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν τον Νοέμβριο, σε Λεμεσό και Λευκωσία. Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των εργαστηρίων καθώς και πληροφορίες αναφορικά με το περιεχόμενο αυτών.

Σκοπός της ΟΜΕΠ-Κύπρου είναι η επιστημονική μελέτη όλων των θεμάτων και των ζητημάτων που αφορούν την ενδυνάμωση και την εκπαίδευση των παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας, την εξέλιξη της έρευνας στον τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης, την ανάπτυξη και την εξέλιξη της επαγγελματικής ταυτότητας των νηπιαγωγών, τη στήριξη και την καθοδήγηση των δημόσιων, κοινοτικών και ιδιωτικών νηπιαγωγείων στην Κύπρο καθώς και την εκπαίδευση, επιμόρφωση και σχετική κατάρτιση των γονέων
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


183