Επιμορφωτικά σεμινάρια σε Εκπαιδευτές Επιμορφωτικών που διδάσκουν Ξένες Γλ.–Ελληνικά σε αλλόγλωσσους


Η Διεύθυνση της Δημοτικής Εκπαίδευσης (Επιμορφωτικά Κέντρα) με εγκύκλιό της στους/στις  Εκπαιδευτές/τριες των Επιμορφωτικών Κέντρων  ανακοινώνει  τα ακόλουθα:

«Θέμα: Επιμόρφωση Εκπαιδευτών/τριων Επιμορφωτικών Κέντρων που διδάσκουν Ξένες Γλώσσες – Ελληνικά σε αλλόγλωσσους Ενήλικες, για θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας ενημερώνουμε ότι και την παρούσα σχολική χρονιά 2015-16, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,  θα διεξαχθούν επιμορφωτικά σεμινάρια για θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων, με βάση το πρόγραμμα που επισυνάπτεται.

Βασικός σκοπός της επιμόρφωσης είναι η κατάρτιση σε θέματα όπως τα χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων, οι δεξιότητες επικοινωνίας, η μεθοδολογία διδασκαλίας και παιδαγωγικές πρακτικές για ενήλικες εκπαιδευομένους.

Με βάση την προκήρυξη και τους όρους της προσφοράς ΔΕ10/15ΕΚ και το συμβόλαιο που έχετε υπογράψει, η παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων  που οργανώνουν τα Επιμορφωτικά Κέντρα, είναι ανάμεσα στις υποχρεώσεις σας και λαμβάνεται υπόψη στη μοριοδότηση.

Παρακαλώ να δηλώσετε συμμετοχή στοΓραφείο Επιμορφωτικών Κέντρων της Επαρχίας σας, μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2015, τηλεφωνικώς ή με φαξ ή με e-mail.

 Το προγραμμα επιμόρφωσης στο πιο κάτω έγγραφο:
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

23