Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Πεκίνου στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού


Στο πλαίσιο ευρύτερης επίσκεψης αντιπροσωπείας του Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Πεκίνου (Beijing Institute of Education) σε Κύπρο και Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη κινέζων αξιωματούχων στη Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμούτη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015.

Η Διευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΔΑΑΕ), Δρ Δέσποινα Μαρτίδου Φορσιέρ, υποδέχτηκε την τριμελή αντιπροσωπεία από την Κίνα με επικεφαλής την Αντιπρόεδρο του Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Πεκίνου, κα Lu Hui.  Η κινεζική αντιπροσωπεία συνοδευόταν από την κα Έλενα Αυγουστίδου, ανώτερη λειτουργό της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεωντου Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ) και Διευθύντρια του Ινστιτούτου Κομφούκιος στο ΠΚ, και από τον κινέζο Διευθυντή του Ινστιτούτου Κομφούκιος στο ΠΚ, κ. Zhenxian Wang. 

Η ΔΑΑΕ αναφέρθηκε στις άριστες σχέσεις Κύπρου-Κίνας στον τομέα της ανώτερης εκπαίδευσης με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη λειτουργία του Ινστιτούτου Κομφούκιος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς επίσης τις συνεχείς επαφές και δραστηριότητες μεταξύ των δύο πλευρών σε θέματα ανώτερης εκπαίδευσης. Η ΔΑΑΕ εξέφρασε την επιθυμία όπως η όλη συνεργασία διευρυνθεί, έτσι ώστε η αποστολή του Ινστιτούτου Κομφούκιος να έχει ακόμη θετικότερα αποτελέσματα, και το Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Πεκίνου να μπορέσει να συνάψει περαιτέρω συνεργασίες με κυπριακά ιδρύματα και φορείς. 

Η κα LuHui ανέφερε ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές συνεργασίας του Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Πεκίνου με την Κύπρο και για το σκοπό αυτό θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.  Σημείωσε ότι μέσω των στενών σχέσεων του Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Πεκίνου με το Υπουργείο Παιδείας της Κίνας, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προώθησης σημαντικών ζητημάτων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα μεταξύ των δύο χωρών, όπως για παράδειγμα η υπογραφή της συμφωνίας για την αμοιβαία αναγνώριση τίτλων σπουδών, καθώς επίσης η ευρύτερη αναγνώριση των κυπριακών πανεπιστημίων από τις αρχές της Κίνας, έτσι ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία Κύπρου-Κίνας. 

Συμφωνήθηκε όπως οι δύο πλευρές διατηρήσουν στενή επικοινωνία για προώθηση όλων των ζητημάτων που αφορούν στην ενίσχυση της συνεργασίας των δύο πλευρών. 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


106