Επιτυχόντες στις Γραπτές Εξετάσεις Πιστοποίησης Διάφορων Επιπέδων Γλωσσών


 Η Υπηρεσία Εξετάσεων ανακοινώνει τον κατάλογο επιτυχόντων υποψηφίων που έλαβαν μέρος στη Γραπτή Εξέταση για Πιστοποίηση Διάφορων Επιπέδων Γλωσσών που πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2018. Στους Επιτυχόντες θα αποσταλεί Πιστοποιητικό Επιτυχίας.

Ο κατάλογος στο πιο κάτω έγγραφο: 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter25