Erasmus+: Συνάντηση 32 ατόμων από 10 χώρες σε Μη Τυπική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση


Την εβδομάδα 6-13 Ιουλίου 2015, συναντήθηκαν στο Πισσούρι 32 άτομα από δέκα χώρες (Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Εσθονία, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Ρουμανία και Πολωνία) σε ένα training για την Μη Τυπική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, κάτω από την ομπρέλα του των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus plus για την νεολαία. Το όλο πρόγραμμα διοργανώθηκε από το Περιβαλλοντικό Τμήμα του Πολιτιστικού Ομίλου “Νόστος” Πισσουρίου.  Κύριοι στόχοι του προγράμματος ήταν η προώθηση μεθόδων και τεχνικών που αναπτύσσουν την δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα των νέων, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η αλληλεπίδραση ατόμων διαφόρων εθνικοτήτων και η επαφή με άλλες κουλτούρες.

Οι συμμετέχοντες ήταν κυρίως άνθρωποι που δουλεύουν με την νεολαία και εκπαιδευτές στον τομέα του περιβάλλοντος οι οποίοι αλληλεπιδρούσαν μέσω δραστηριοτήτων που γίνονταν από τρεις εκπαιδευτές*.  Όλοι οι εκπαιδευόμενοι είναι μέλη σε οργανώσεις των χωρών τους, οι οποίες έχουν, μεταξύ άλλων, δράσεις και στόχους γύρο από το περιβάλλον, την κοινωνική συμπερίληψη, τα δικαιώματα των νέων και την μη τυπική εκπαίδευση.  Έτσι όλοι οι παρευρισκόμενοι ήταν σε θέση να αντιληφθούν και να συμμετέχουν στην εκπαίδευση.

Οι δραστηριότητες που γίνονταν, είχαν ως κύριο στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, την διασπορά μεθόδων μη τυπικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, την συνεργασία, την ανταλλαγή απόψεων, την κοινή λήψη αποφάσεων, την ανάπτυξη των επιχειρηματικών ικανοτήτων, την ευαισθητοποίηση ως προς την κοινωνική συμπερίληψη.  Οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να εργαστούν σε διαφορετικές ομάδες για κάθε δραστηριότητα με στόχο την αλληλεπίδραση όλων των συμμετεχόντων, μεταξύ τους, τουλάχιστον μία φορά.

Οι συμμετέχοντες δούλεψαν σε μικρές ομάδες των 4-5 ατόμων και να δημιουργήσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο μίας ιδέα του για μία πράσινη επιχείρηση ή ένα περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μέσα από δραστηριότητες και συναντήσεις που γίνονταν μέσα στις τέσσερεις από τις οκτώ μέρες που διήρκεσε το πρόγραμμα.  Με την ολοκλήρωση της πρότασής τους, την παρουσίαζαν σε όλους τους συμμετέχοντες με στόχο να τους πείσουν ότι αξίζει και να λάβουν σχόλια για βελτίωση και ανάπτυξη.  

Υπολόγισαν το οικολογικό τους αποτύπωμα ο κάθε ένας ξεχωριστά και προσδιορίστηκε ο μέσος όρος κάθε χώρας βάση των συμμετεχόντων της, ακολούθησε διάλογος για το πώς μπορεί ο κάθε ένας να μειώσει το οικολογικό του αποτύπωμα αλλάζοντας μικρά πράγματα στην καθημερινότητά του. Έγινε παρουσίαση για την κλιματική αλλαγή και την αύξηση της θερμοκρασίας, ακολούθησε διάλογος για το κατά πόσο η κλιματική αλλαγή είναι κάτι που οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα ή σε φυσικά φαινόμενα.  Κάθε παρευρισκόμενος έφερε άποψη για το θέμα και για την ισορροπία μεταξύ ανθρώπου και φύσης.

Σε ομάδες οι εκπαιδευόμενοι δημιούργησαν το δικό τους περιβαλλοντικό εξώφυλλο εφημερίδας, παρουσιάζοντας καίρια περιβαλλοντικά ζητήματα και φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές. Δόθηκε ένας διαφορετικός ρόλος σε κάθε συμμετέχοντα και ακολούθησε συζήτηση για το κατά πόσο κάθε τμήμα της κοινωνίας υπερασπίζεται την μονοκαλλιέργεια ή την πολυκαλλιέργεια φυτών.  Οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να σκεφτούν στην θέση ενός άλλου, όπως απλού πολίτη, παραγωγού, πωλητή, πολιτικού κ.α., να αναφερθούν σε πολιτικές που χρησιμοποιούνται στην κοινωνία που ζουν και να συζητήσουν αλλαγές που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την παραγωγή φυτικής τροφής, ώστε να γίνει πιο φιλική προς το περιβάλλον και να δίνει ποιοτικά προϊόντα στους καταναλωτές.

Δόθηκε υλικό στο οποίο γινόταν αναφορά για το πότε προτιμάται μία ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και μέσω περιγραφών περιοχών και ανάγκες σε δυναμικότητα, οι συμμετέχοντες σε ομάδες παρουσίασαν ένα μοντέλο παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για αρκετές περιοχές με διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες και διαφορετικά οικοσυστήματα. Έγινε συζήτηση για το εκπαιδευτικό σύστημα και επισημάνθηκαν διαφορές μεταξύ των συστημάτων των διαφόρων χωρών.  Καταγράφηκαν και αναλύθηκαν μεταξύ των συμμετεχόντων θετικά και αρνητικά των εκπαιδευτικών συστημάτων, με κύριο γνώμονα το όφελος των παιδιών και των νέων από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Εκτός από την εκπαίδευση, μέρος του προγράμματος ήταν και η γνωριμία των με την Κυπριακή κουλτούρα αλλά και με τις κουλτούρες των χωρών των συμμετεχόντων.  Οι νέοι από τις οκτώ χώρες γνώρισαν την Κύπρο μέσα από παρουσίαση και δοκιμή των Κυπριακών παραδοσιακών φαγητών και εδεσμάτων, παρακολούθηση παράστασης με παραδοσιακούς χορούς και εκμάθηση μερικών από αυτούς, και επισκέψεις σε διάφορους αρχαιολογικούς χώρους όπως το Ιερό του Απόλλωνα Υλάτη, το Κούριο και το Κάστρο της Λεμεσού.  Επίσης οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν μία φάρμα στην περιοχή του Πισσουρίου και να γνωρίσουν τον τρόπο συγκομιδής κατσικίσιου γάλατος το οποίο όσοι ήθελαν δοκίμασαν. Μέσα από προγραμματισμένες και αναπάντεχες εκδρομές, επισκέφτηκαν την Λεμεσό, την Πάφο, την Λάρνακα και την Λευκωσία.  Μέσα στις οκτώ μέρες διαμονής τους στο Πισσούρι, οι συμμετέχοντες γνώρισαν το χωριό και τις παραδόσεις του, επισκέφτηκαν την πλατεία του χωριού όπου γίνονταν εκθέσεις χειροποίητων και παραδοσιακά προγράμματα με χορούς και τραγούδια.  Διασκέδασαν με τους ντόπιος με Κυπριακούς παραδοσιακούς ρυθμούς αλλά και με διεθνή μουσική.

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


496