Έρευνα Παν. Κύπρου: Τον Ιανουάριο 2013 το οικονομικό κλίμα παρουσίασε βελτίωση


Τον Ιανουάριο 2013 το οικονομικό κλίμα παρουσίασε βελτίωση με το Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να αυξάνεται κατά 5 μονάδες σε σύγκριση με το Δεκέμβριο. Αυτό αναφέρεται στην τελευταία έρευνα  Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σύμφωνα με την έρευνα, η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην καλυτέρευση του κλίματος στις υπηρεσίες και ανάμεσα στους καταναλωτές, ενώ σε μικρότερο βαθμό στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στη μεταποίηση και το λιανικό εμπόριο. Το οικονομικό κλίμα στον κατασκευαστικό τομέα παρουσίασε επιδείνωση.

Η βελτίωση του κλίματος στις υπηρεσίες ήταν αποτέλεσμα λιγότερο αρνητικών εκτιμήσεων για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων, καθώς και για τη ζήτησή τους το επόμενο τρίμηνο. Η καλυτέρευση του κλίματος μεταξύ καταναλωτών οφείλεται στις λιγότερο αρνητικές προσδοκίες για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και της Κύπρου τους επόμενους 12 μήνες.

Παρά την αύξηση που καταγράφηκε τον Ιανουάριο, ο ΔΟΣ συνεχίζει να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα εξαιτίας της αυξημένης αβεβαιότητας που επικρατεί στην οικονομία, προδιαγράφοντας έτσι συνέχιση της συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας τα επόμενα τρίμηνα.

Ο Δείκτης Χρήσης Παραγωγικής Ικανότητας για τον Ιανουάριο 2013, στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες, σημείωσε μείωση σε σχέση με τον Οκτώβριο 2012.

Η  έρευνα του Πανεπιστημίου Κύπρου στο πιο κάτω έγγραφο
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


141