Ερευνητική συνεργασία ΤΕΠΑΚ και VTT Vasiliko Ltd


ΚΥΠΕ Με στόχο την ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης δεδομένων που αφορούν τα θαλάσσια προβλήματα και την κυματική διαταραχή στο Βασιλικό, το ΤΕΠΑΚ συνεργάζεται με την εταιρεία τερματικού αποθήκευσης και διαχείρισης πετρελαιοειδών, VTT Vasiliko Ltd (VTTV), η οποία έχει ήδη επενδύσει πέραν των 45 χιλιάδων ευρώ για την αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΕΠΑΚ, η συμφωνία συνεργασίας της ερευνητική ομάδας EMERGE του Πανεπιστημίου, μαζί με τη VTTV,  εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας και της προσήλωσης της στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης μέσω συνεργειών με ακαδημαϊκά ιδρύματα σε θέματα έρευνας και καινοτομίας.
"Στόχος της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης δεδομένων για την παρακολούθηση της δομικής ακεραιότητας και επιτελεστικότητας  της θαλάσσιας προβλήτας (Jetty) και της κυματικής διαταραχής στο Βασιλικό", αναφέρεται και προστίθεται ότι, το γεγονός ότι η VTTV διαθέτει ιδιόκτητη προβλήτα στο τερματικό αποθήκευσης πετρελαιοειδών στο Βασιλικό, την καθιστά ιδανική επιλογή για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας.
Εκ μέρους του ΤΕΠΑΚ, την έρευνα έχουν αναλάβει ο Λέκτορας Υπεράκτιας Μηχανικής/Κατασκευών, Δρ. Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, η Καθηγήτρια Αξιοπιστίας και Διαχείρισης Υποδομών, Δρ. Τούλα Ονουφρίου και ο Επίκουρος Καθηγητής σε Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Δρ Παύλος Χριστοδουλίδης.
Πρόκειται, συνεχίζει η ανακοίνωση, για ένα μακροπρόθεσμο ερευνητικό πρόγραμμα, στο οποίο θα συμμετέχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΤΕΠΑΚ, καθώς επίσης μεταδιδακτορικοί ερευνητές και εξειδικευμένο προσωπικό της VTTV.
Σημειώνεται ακόμη πως, μέχρι στιγμής και στο πλαίσιο της συνεργασίας, η VTTV επένδυσε πέραν των €45,000 για την αγορά και εγκατάσταση μετρητικού εξοπλισμού, που περιλαμβάνει σταθμό παρακολούθησης κυμάτων, υπερσύγχρονο σύστημα παρακολούθησης καιρού και λογισμικό για την επεξεργασία δεδομένων, αλλά και απεικόνιση των αποτελεσμάτων που θα παρέχουν τα συστήματα αυτά.
"Σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη εμπειρογνωμοσύνη και τον μετρητικό εξοπλισμό που έχει προσφέρει η Ερευνητική Ομάδα του EMERGE του ΤΕΠΑΚ καθώς και τα υπολογιστικά και μαθηματικά μοντέλα που αναπτύσσει, ο εξοπλισμός θα παρέχει μετρήσεις, με στόχο την ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, το οποίο θα επιτρέπει στην VTTV να βελτιώσει τις πρακτικές διαχείρισης των παράκτιων και υπεράκτιων εγκαταστάσεων και υποδομών της και την αποτελεσματικότητα της συντήρησης τους, με στόχο την επίτευξη ασφάλειας στο μέγιστο δυνατό", προστίθεται.
Επίσης, οι μετρήσεις θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη αριθμητικού μοντέλου πρόγνωσης κυματικής διαταραχής της περιοχής, υποστηρίζοντας έτσι τις δραστηριότητες της VTTV και άλλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο ενεργειακό κέντρο του Βασιλικού.
Η εγκατάσταση του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί εντός Σεπτεμβρίου 2019.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter71