Ερευνητικό πρόγραμμα: Οι μαθητές Β Γυμνασίου θα κατασκευάσουν το γενεαλογικό τους δέντρο


Όπως μας εξήγησε η διευθύντρια Μέσης εκπαίδευσης Ζήνα Πουλλή, οι μαθητές/τριες, αναζητώντας τους προγόνους τους μέσα από προσωπικές μαρτυρίες των οικογενειών τους, θα κατασκευάσουν το γενεαλογικο τους δέντρο. Η διαδικασία αυτή θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν αυτογνωσία και αν κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες της ιστορικής εξέλιξης και του ιστορικού χρόνου μέσα από τον πρώτο πυρήνα της ιστορίας τον οποίο αποτελεί η οικογένεια.
Έτσι, μέσα από την προσωπική εμπειρία των παιδιών θα μπορεί να γίνει η μετάβαση τους στην ευρύτερη ιστορική εμπειρία, όπως δίνεται στη διδακτική πράξη και θα τα βοηθήσει να διαμορφώσουν ιστορική συνείδηση.
Σκοπός της κατασκευής του γενεαλογικού δέντρου των προγόνων των μαθητών της Β' Γυμνασίου είναι η συγκέντρωση ποικίλων πληροφοριών και πληθυσμιακών δεδομένων της Κύπρου, τα οποία μπορούν να απαντήσουν, μέσα από στατιστικές αναλύσεις των ποσοτικών δεδομένων που θα προκόψουν, σε μια σειρά ερευνητικών ερωτημάτων, όπως:

Ερωτήματα
-Ποιες ήταν οι κύριες επαγγελματικές ασχολίες των κατοίκων κάθε περιοχής;
-Ποια επαγγέλματα είχαν οικογενειακό χαρακτήρα;
-Ποια επαγγέλματα, έχουν εξαφανισθεί;
-Ποια ήταν τα γυναικεία επαγγέλματα;
-Η θνησιμότητα και ο μέσος όρος ζωής από γενιά σε γενιά.
-Οι ασθένειες και οι αιτίες θανάτων των Κυπρίων.

-Η εσωτερική μετανάστευση των κατοίκων.
-Η διασπορά των προσφύγων σε κοινότητες/ περιοχές της ελεύθερης Κύπρου.
-Πιο ειδικά θέματα, όπως η άφιξη Μικρασιατών προσφύγων στην Κύπρο και η εγκατάστασή τους σε συγκεκριμένες περιοχές της Κύπρου, η εξελικτική πορεία της κυπριακής οικογένειας σε σχέση με το μορφωτικό της επίπεδο, η σχέση του μορφωτικού επιπέδου της οικογένειας με τη σχολική επίδοση των μαθητών/ μαθητριών κ.α

Γενεαλογικό δέντρο
1. Μαθητής/τρια
2. Γονείς: Πατέρας – Μητέρα
3. Παππούδες/γιαγιάδες
4. Προπάπποι/προγιαγιάδες
5. Πληροφορίες που θα ζητούνται:

Πληροφορίες που θα ζητούνται
1 Μαθητής: έτος γέννησης, τόπος καταγωγής, φύλο, τόπος διαμονής, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός αδελφιών, θρήσκευμα, κηδεμόνας βαθμός..
2. Πατέρας – Μητέρα: έτος γέννησης, έτος θανάτου, αιτία θανάτου, τόπος καταγωγής, τόπος διαμονής, επίπεδο μόρφωσης, επάγγελμα/ασχολία,
3. Παππούς-Γιαγιά: έτος γέννησης, έτος θανάτου, αιτία θανάτου, τόπος καταγής, τόπος διαμονής, επίπεδο μόρφωσης, επάγγελμα/ασχολία.
4. Προπάππος - Προγιαγιά έτος γέννησης, έτος θανάτου, αιτία θανάτου, τόπος καταγωγής, τόπος διαμονής, επίπεδο μόρφωσης, επάγγελμα/ασχολία.

Παρατηρήσεις:
Κάθε σχολείο θα έχει τον κωδικό του. Να δίνεται από το σχολείο αριθμός για κάθε μαθητή. Δεν θα καταχωρείται όνομα και ΜΟΝΟ το σχολείο, θα αντιστοιχεί όνομα με κωδικό.

 

Στην περίπτωση που οι ασχολίες είναι περισσότερες από μία ν’ αναφέρονται. Π.χ. ένας γεωργός μπορεί να ήταν ταυτόχρονα και τεχνίτης (τσαγκάρης, μελισσοκόμος,, κ.λ.π.).

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


294