Εργαστήριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου: Διαφοροποιημένη διδασκαλία στο δημοτικό σχολείο


Η Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος Ενιαίας Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου ανακοινώνει την διεξαγωγή εργαστηρίου με θέμα: «Διαφοροποιημένη διδασκαλία στο δημοτικό σχολείο: Ο ρόλος των εκπαιδευτικών τάξης και των ειδικών εκπαιδευτικών»

Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς δημοτικής και ειδικής εκπαίδευσης, οι οποίοι εργάζονται σε γενικά σχολεία και στοχεύει στην:

 • Θεωρητική κατάρτιση σε σχέση με τη διαφοροποιημένη διδασκαλία
 • Παρουσίαση αποτελεσματικών πρακτικών διαφοροποιημένης διδασκαλίας οι οποίες εφαρμόζονται σε τάξη μικτής ικανότητας δημοτικού σχολείου
 • Πρακτική εξάσκηση σε τεχνικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας

Το εργαστήριο θα διευθύνει η Φλώρα Παναγιώτου, εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδευσης και υποψήφια διδάκτωρ Ενιαίας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η κ. Παναγιώτου εφαρμόζει πρακτικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας τα τελευταία δέκα χρόνια και είναι στη διαδικασία εκπόνησης της διδακτορικής της διατριβής, η οποία εστιάζει στη διαφοροποιημένη διδασκαλία.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Μαΐου 2017, από τις 9:00 μέχρι τις 12:30, στο Εργαστήριο Ενιαίας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κύπρου.  (Λεωφ. Καλλιπόλεως, Νέα Πτέρυγα, Αίθουσα Ε002)

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν.

Δηλώσεις συμμετοχής στον σύνδεσμο:

http://www.pek.org.cy/sigs_pages/inclusive_ed_gr.html

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής.

Λόγω των περιορισμένων θέσεων του εργαστηρίου (30 συμμετέχοντες/ουσες), θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι εκπαιδευτικοί που θα κάνουν αίτηση, θα ειδοποιηθούν με e-mail για την επιλογή τους να συμμετέχουν ή όχι στο σεμινάριο.

Λίγα λόγια για την Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος Ενιαίας Εκπαίδευσης  της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου

Η ενιαία εκπαίδευση οραματίζεται την ποιοτική και ισότιμη εκπαίδευση όλων των παιδιών σε ένα γενικό σχολείο το οποίο δεν θα αποκλείει ή θα περιθωριοποιεί τα παιδιά λόγω των ατομικών τους χαρακτηριστικών (π.χ. φύλο, αναπηρία, γλώσσα, θρησκεία, εθνική προέλευση, κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, εξωτερική εμφάνιση).

Η Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος Ενιαίας Εκπαίδευσης (ΟΕΕ Ενιαίας Εκπαίδευσης) αποσκοπεί στην ανάπτυξη της συνεργασίας ανάμεσα σε ερευνητές/τριες, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, φοιτητές/τριες, άτομα με αναπηρία, γονείς και άλλους/ες ενδιαφερόμενους/ες με σκοπό την προώθηση της ενιαίας εκπαίδευσης, στη χώρα μας μέσω της έρευνας, της ανάπτυξης πολιτικής και της βελτίωσης της πρακτικής. Η ΟΕΕ Ενιαίας Εκπαίδευσης έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία.

Οι κυριότεροι στόχοι της ΟΕΕ Ενιαίας Εκπαίδευσης είναι οι ακόλουθοι:

 • Προώθηση της ποιοτικής και ισότιμης εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος
 • Προώθηση της έρευνας, του διαλόγου και της συνεργασίας σε σχέση με θέματα που άπτονται της ενιαίας εκπαίδευσης, όπως είναι για παράδειγμα:
  • η ανάπτυξη πολιτικής για την ενιαία εκπαίδευση
  • το αναλυτικό πρόγραμμα για την ενιαία εκπαίδευση
  • διαφοροποιημένη διδασκαλία και ενιαία εκπαίδευση
  • η ανάπτυξη θετικών στάσεων για αποδοχή της ποικιλομορφίας
  • Προώθηση της δικαιωματικής προσέγγισης και του κοινωνικού μοντέλου και καταπολέμηση αντιλήψεων και συμπεριφορών που στηρίζονται στο ιατρικό μοντέλο ή καθοδηγούνται από το κίνητρο της φιλανθρωπίας
  • Διάχυση έρευνας και καλών πρακτικών σε άτομα που ενδιαφέρονται για την προώθηση της ενιαίας εκπαίδευσης (π.χ. εκπαιδευτικούς, γονείς, άτομα που λαμβάνουν πολιτικές αποφάσεις)

Συντονίστριες

Δρ. Σιμώνη Συμεωνίδου, Πανεπιστήμιο Κύπρου
[email protected],

+357 22 892932

Δρ. Κατερίνα Μαύρου, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

[email protected]

+357 22 559485

Δρ. Ελένη Γαβριηλίδου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

[email protected]

+357 22 841690
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


237