Εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου στο Υπουργείο Παιδείας κατά τη 15η Δεκεμβρίου 2013


Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δημοσιεύει, σύμφωνα με το εδάφιο (5) του άρθρου 4 των περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμων του 1995 έως 2011, τον ονομαστικό κατάλογο των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου στα Τμήματα/Υπηρεσίες του, κατά τη 15η Δεκεμβρίου 2013, κατά δέσμη καθηκόντων και με αριθμητική σειρά κατάταξης, βάσει της προγενέστερης ημερομηνίας μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου. Για την αριθμητική σειρά κατάταξης, στις περιπτώσεις ίδιας ημερομηνίας μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου, λήφθηκε υπόψη η ημερομηνία γέννησης, με βάση τους πιο πάνω Νόμους.

Ο ονομαστικός κατάλογος των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου στα Τμήματα/Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη 15η Δεκεμβρίου 2013 στο πιο κάτω έγγραφο


Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


91