Εσπερινά Σχολεία: Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δράσεων


ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ*

Θέλουμε να σημειώσουμε το αξιόλογο έργο που επιτελείται από πλευράς Υπουργείου και εκπαιδευτικών μας της πρώτης γραμμής. Παράλληλα συγχαίρουμε τους 500 περίπου μαθητές μας στα Εσπερινά σχολεία.

Τονίζουμε το ρόλο του εσπερινού σχολείου ως του σχολείου της δεύτερης ευκαιρίας και της δια βίου μάθησης. Με άλλα λόγια κάθε μαθητής που για τον οποιοδήποτε λόγο δεν μπόρεσε να αποκτήσει απολυτήριο λυκείου ή τεχνικής, μέσα από τα εσπερινά σχολεία έχει σήμερα τη δυνατότητα να αποκτήσει ισότιμο και ισάξιο απολυτήριο.

Σήμερα η Επιτροπή Παιδείας συζήτησε σε βάθος όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα εσπερινά σχολεία και κατάληξε σε χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δράσεων και καλεί την Εκτελεστική Εξουσία να εφαρμόσει μεταξύ άλλων:

α) Νέους Κανονισμούς Λειτουργίας.

β) Κάλυψη εξόδων μεταφοράς των μαθητών μέσα από την παραχώρηση μηνιαίου επιδόματος στον κάθε μαθητή ανεξαρτήτως ηλικίας.

γ) Αλλαγή αναλυτικών προγραμμάτων που να προσαρμόζονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών στη βάση σύγχρονων κλάδων σπουδών.

δ) Ετοιμασία διδακτικών βιβλίων τόσο για τις τεχνικές σχολές όσο και για τα εσπερινά σχολεία.

ε) Συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

ζ) Αξιολόγηση των λόγων που υπάρχει απόκλιση μεταξύ του αριθμού εγγεγραμμένων μαθητών και αριθμού μαθητών που πραγματικά φοιτούν ώστε να γίνουν οι κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες.

η) Μείωση κατά ένα έτος, συγκεκριμένα η εβδόμη τάξη θεωρείται με τα σύγχρονα δεδομένα σπουδών και αγοράς εργασίας ανασταλτικός παράγοντας φοίτησης.

θ) Εισαγωγή νέων κλάδων φοίτησης που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας.

ι) Διασφάλιση για το εσπερινό σχολείο της χρήσης των υποδομών και εξοπλισμών που είναι διαθέσιμοι για το πρωινό σχολείο.

κ) Σύνδεση των κλάδων σπουδών των εσπερινών σχολείων με τα πανεπιστήμια, με τις επιχειρήσεις, με την αγορά εργασίας.

λ) Παραχώρηση διευκολύνσεων στις μητέρες με παιδιά με πρόγραμμα απασχόλησης των παιδιών τους κατά την διάρκεια των μαθημάτων.

Χαιρετίζουμε τις σχετικές αποφάσεις που έχουν παρθεί από πλευράς του Υπουργείου και αφορούν:

α) Τη δημιουργία δύο νέων εσπερινών τεχνικών σχολείων, μία Λάρνακα - Αμμοχώστου και μία Πάφο.

β)  Την αγορά ταμπλέτας (tablet) για κάθε ένα μαθητή.

γ) Τη μείωση της διάρκειας σπουδών.

δ) Την εφαρμογή του e-learning.

Εκφράζουμε τα συγχαρητήρια μας σ'όλους τους αξιέπαινους μαθητές οι οποίοι με κόπο και μόχθο, αλλά και πάνω απ'όλα με όραμα έχουν τάξει σκοπό και στόχο στη ζωή τους να αξιοποιήσουν τη δεύτερη ευκαιρία που τους παραχωρεί η πολιτεία να αποκτήσουν το απολυτήριο τους.

Εκπαιδευτικοί και μαθητές των εσπερινών διαμορφώνουν ένα νέο οικογενειακό σχολικό περιβάλλον, στο οποίο με ωριμότητα καλλιεργούν συνειδήσεις χρήσιμες για την κοινωνία. Το εσπερινό σχολείο αποτελεί χώρο επανεκκίνησης της ζωής πολλών ανθρώπων, οι οποίοι αφήνουν πίσω τους πιθανά αρνητικά χαρακτηριστικά του παρελθόντος και επενδύουν για ένα μέλλον με γνώσεις και με επαγγελματική αποκατάσταση και ανέλιξη.

*Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter85